TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro NX

www.tds-technik.cz

14.1

V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK 14.1 pro NX. V přehledu je souhrn hlavních novinek verze 14.0 a 14.1


Nová nápověda

V nové verzi nadstavby TDS-TECHNIK byla zcela přepracována a rozšířena nápověda. Ta má nyní modernější vzhled a především přehlednější uspořádání a obsahuje více informací.Práce s databází normalizovaných dílů

Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů. Do databáze dílů bylo doplněno několik dalších hutních polotovarů podle EN norem. Dále přibyly informativní tabulky přiřadění klínů a per k hřídelům. Nově jsou zařazeny také válečkové řetězy podle DIN 8187 a DIN 8188.

Do předchozí aktualizace verze 13.1 byly zařazeny duté profily podle norem ČSN EN 10210-2 a ČSN EN 10219-2 a systém jištění šroubových spojů - podložky NORD-LOCK. K mnoha typům spojovacích součástí byla doplněna možnost volby nerezového matriálu A4.


Volba velikosti a provedení dílů

Při výběru rozměru, materiálu a povrchové úpravy si program „pamatuje“ předchozí vybranou hodnotu. To je užitečné např. u závitových součástí, kde při volbě rozměrů nové součásti bude předvolena velikost závitu stejná jako u součásti z předchozího výběru. Podobně také např. u úpravy povrchu, pokud u jedné součásti zvolíte zinkování, bude při následujícím výběru stejné nebo jiné součásti předvolena také hodnota zinkování (bude-li u příslušného typu dílu v nabídce).


Data pro kusovník

V programu TDS-TECHNIK je celá řada voleb pro přizpůsobení kusovníkových informací potřebám uživatele. Můžete nastavit, zda se má používat plné nebo zkrácené označení (např. „Šroub se šestihrannou hlavou“ nebo jen krátce „Šroub“), zda upřednostňujete označování velkými nebo malými písmeny (tj. ŠROUB nebo Šroub…) a podobně. Je možné také určit, zda chcete zadávat povrchovou úpravu, provedení a další parametry.

V nové verzi je k dispozici další sada voleb, která např. umožňuje potlačit výběr z mechanických vlastností a jejich výpis do kusovníku. To využijete v případech, kdy chcete předepisovat pouze typ a velikost dílů.


Další vylepšení Tabulek

V uživatelském rozhraní Tabulek je několik drobných vylepšení, například:

  • Při vyhledávání lze zadat také text z cizojazyčného názvu, vyhledávat tedy můžete podle slov „Sechskantschraube“, „Hexagon“ apod.
  • Na další díl (podle jiné normy ve stejném souboru) se z hlavního okna můžete rychle přesunout pomocí kláves Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo.
  • Při vkládání dílu do výkresu jsou v okně pro výběr normy šedivě označeny položky, které nejsou určeny pro vykreslování.Výpočty

Volba osy profilu ve výpočtu nosníků (bylo součástí aktualizace 13.1)

Ve výpočtu nosníků s nesymetrickým profilem lze volit, zda budou použity hodnoty pro osu x-x nebo y-y.


Výpočet řemenů

Ve výpočtu řemenu se nyní zobrazují také rozměry klínové drážky a průměry obou řemenic. Tyto hodnoty se i s obrázkem vypisují do výpočtové zprávy. Kromě toho je možné do výkresu vygenerovat pohled nebo řez zvolené řemenice.

Rozměry řemenic


Výpočet válečkových řetězů

Ve výpočtu řetězového převodu lze volit z rozměrových řad podle norem ČSN a nově také podle norem DIN 8187 a DIN 8188, které mají obsáhlejší řadu rozměrů.


Výpočet čelního ozubení

U tohoto výpočtu je nová volba na prohození hodnot ozubených kol. Tím se prohodí všechny zadané hodnoty pastorku a kola (počty zubů, korekce, profil nástroje, materiál). To je užitečné zejména v případech, kdy řešíte vložená ozubená kola a hodnoty kola prvního páru kol můžete snadno využít jako hodnoty pro pastorek druhého páru.

Další novinkou je možnost nastavit vlastní hodnotu hlavového průměru ozubených kol. Program pak přepočítá součinitele záběru a další parametry převodu.


Tažné pružiny

Vykreslování tažných pružin bylo vylepšeno. V pohledu je nyní zohledněna vzájemná poloha a typ ok pružiny.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 13.0 a 13.1, 12.0, 11.0, 10.0, 9.0 a 8.0.


TDS-TECHNIK pro NX
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora