TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro AutoCAD LT

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 13.1 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 14.


14.1

Program TDS-TECHNIK verze 14 obsahoval další nové funkce a vylepšení, jejichž základní přehled je uveden na této stránce.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky14.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Nová verze AutoCADu LT (od června 2009)

Tato verze nadstavby TDS-TECHNIK podporuje verzi AutoCAD LT 2009. Podporovány však zůstávají i starší verze AutoCADu LT, novou verzi nadstavby tedy můžete nadále používat i s tou verzí AutoCADu LT, kterou máte.Nová nápověda

U této nové verze byla zcela přepracována a rozšířena nápověda. Ta má nyní modernější vzhled a především přehlednější uspořádání. V nové nápovědě naleznete nejenom více informací, ale také mnoho nových názorných schémat k používání konstrukčních pomůcek, která usnadňují pochopení používání jednotlivých funkcí.Práce s databází normalizovaných dílů

Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů. Oproti předchozí verzi 13.1 bylo doplněno několik dalších hutních polotovarů podle EN norem. Dále přibyly informativní tabulky přiřadění klínů a per k hřídelům. Nově jsou zařazeny také válečkové řetězy podle DIN 8187 a DIN 8188.


Vylepšené vykreslování normalizovaných dílů

Po výběru typu a velikosti součásti z knihovny normalizovaných dílů si můžete zvolit 2D pohled nebo řez, ve kterém chcete vybraný díl vykreslit. V nové verzi 2D nadstaveb TDS-TECHNIK najdete u spojovacích součástí další varianty pohledů. U šroubů, matic, podložek a u dalších typů dílů byly doplněny pohledy a řezy sestrojené tak, aby po jejich vložení do výkresu nebylo nutné blok se součástí upravovat (ořezávat).

Příklad: V následujícím výběru pohledů je, kromě základního osového pohledu matice (uprostřed), k dispozici také částečný pohled bez díry (vpravo dole), do kterého bude možné jednoduše vložit pohled na dřík šroubu.

Nové pohledy pro vykreslení


Volba velikosti a provedení dílů

Při výběru rozměru, materiálu a povrchové úpravy si program „pamatuje“ předchozí vybranou hodnotu. To je užitečné např. u závitových součástí, kde při volbě rozměrů nové součásti bude předvolena velikost závitu stejná jako u součásti z předchozího výběru. Podobně také např. u úpravy povrchu, pokud u jedné součásti zvolíte zinkování, bude při následujícím výběru stejné nebo jiné součásti předvolena také hodnota zinkování (bude-li u příslušného typu dílu v nabídce).


Data pro kusovník

V programu TDS-TECHNIK je celá řada voleb pro přizpůsobení kusovníkových informací potřebám uživatele. Můžete nastavit, zda se má používat plné nebo zkrácené označení (např. „Šroub se šestihrannou hlavou“ nebo jen krátce „Šroub“), zda upřednostňujete označování velkými nebo malými písmeny (tj. ŠROUB nebo Šroub…) a podobně. Je možné také určit, zda chcete zadávat povrchovou úpravu, provedení a další parametry.

V nové verzi je k dispozici další sada voleb, která např. umožňuje potlačit výběr z mechanických vlastností a jejich výpis do kusovníku. To využijete v případech, kdy chcete předepisovat pouze typ a velikost dílů.


Další vylepšení Tabulek

V uživatelském rozhraní Tabulek je několik drobných vylepšení, například:

  • Při vyhledávání lze zadat také text z cizojazyčného názvu, vyhledávat tedy můžete podle slov „Sechskantschraube“, „Hexagon“ apod.
  • Na další díl (podle jiné normy ve stejném souboru) se z hlavního okna můžete rychle přesunout pomocí kláves Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo.
  • Při vkládání dílu do výkresu jsou v okně pro výběr normy šedivě označeny položky, které nejsou určeny pro vykreslování.Výpočty

Vlastní profil ve výpočtu

Nadstavba TDS-TECHNIK nabízí mnoho různých druhů strojírenských výpočtů, mj. výpočet ohybu a stability nosníků, výpočet vzpěru a krutu. U těchto typů výpočtů můžete volit některý ze základních typů průřezu (kruhový, 4hran, 6hran, trubka apod.) nebo vybrat průřez z knihovny normalizovaných dílů (tyče L, U, HEB, tenkostěnné profily apod.). Nová verze nadstavby nyní nabízí možnost načtení průřezových charakteristik z CADu, ve kterém si můžete nakreslit libovolný tvar profilu a pak přenést statické hodnoty průřezu do okna výpočtů, kde budete pokračovat např. ve výpočtu nosníku s parametry vámi zadaného tvaru profilu.

Možnost načtení statických hodnot vlastního profilu z CADu


Výpočet řemenů

Ve výpočtu řemenu se nyní zobrazují také rozměry klínové drážky a průměry obou řemenic. Tyto hodnoty se i s obrázkem vypisují do výpočtové zprávy. Kromě toho je možné do výkresu vygenerovat pohled nebo řez zvolené řemenice.

Rozměry řemenic


Výpočet válečkových řetězů

Ve výpočtu řetězového převodu lze volit z rozměrových řad podle norem ČSN a nově také podle norem DIN 8187 a DIN 8188, které mají obsáhlejší řadu rozměrů.


Výpočet čelního ozubení

U tohoto výpočtu je nová volba na prohození hodnot ozubených kol. Tím se prohodí všechny zadané hodnoty pastorku a kola (počty zubů, korekce, profil nástroje, materiál). To je užitečné zejména v případech, kdy řešíte vložená ozubená kola a hodnoty kola prvního páru kol můžete snadno využít jako hodnoty pro pastorek druhého páru.

Další novinkou je možnost nastavit vlastní hodnotu hlavového průměru ozubených kol. Program pak přepočítá součinitele záběru a další parametry převodu.


Tažné pružiny

Vykreslování tažných pružin bylo vylepšeno. V pohledu je nyní zohledněna vzájemná poloha a typ ok pružiny.


Rozvin plášťů

Program umožňuje exportovat tabulku souřadnic do programu Microsoft Excel. V nové verzi je také možnost přímého exportu do OpenOffice.org.Kreslicí pomůcky

Tabulkové kótování

V nadstavbě přibyl nový nástroj pro tabulkové kótování. Ten umožní pro vybrané díry a další prvky vytvořit tabulku se souřadnicemi středů těchto objektů a s jejich rozměry. Program dává na výběr hned několik způsobů označování a automatického přečíslování a různá grafická provedení značky. Při sestavování údajů se také automaticky rozpoznávají závitové díry. Údaje v tabulce lze dodatečně doplňovat a měnit. Je možné nastavit počátek souřadnic, upravovat popisy, doplňovat toleranční značky apod.


Další vylepšení kreslicích pomůcek

V nové verzi programu došlo k mnoha drobným vylepšením v kreslicích pomůckách, například:

  • Řetězcová kóta se nyní kreslí tak, že po vytvoření první kóty funkce rovnou pokračuje vykreslováním dalších navazujících kót.
  • Značka montážního svaru: je možné volit provedení praporku s výplní nebo bez výplně.
  • V přednastavené nabídce měřítek jsou další nové volby.

Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


Základní informace | AutoCAD LT | AutoCAD

Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora