TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro Solid Edge

www.tds-technik.cz

13.1

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 13.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 13.1.


V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK 13.1 pro Solid Edge. V přehledu je souhrn hlavních novinek verzí 13.0 a 13.1.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky13.pdf. Informace o rozdílech mezi verzemi 13.0 a 13.1 jsou uvedeny zde: novinky13upd1.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Podpora nové verze Solid Edge V20

TDS-TECHNIK verze 13.1 podporuje novou verzi programu Solid Edge V20. Stejnou instalaci však můžete použít i pro verze Solid Edge V16 a novější.Knihovna normalizovaných dílů

Cizojazyčné názvy dílů

V Tabulkách lze zobrazit také cizojazyčné názvy k normě pro vybraný díl:

cizojazyčné názvy


Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou a rozšířenou databázi normalizovaných dílů. V databázi byl rozšířen počet dílů podle DIN norem, dále byly doplněny duté profily podle norem ČSN EN 10210-2 a ČSN EN 10219-2. K mnoha typům spojovacích součástí byla doplněna možnost volby nerezového matriálu A4.
Novinkou je také unikátní systém jištění šroubových spojů - podložky NORD-LOCK.
U tyčí a profilů podle ČSN norem jsou pro volbu jakosti k dispozici také značky ocelí podle EN norem, například:

značky ocelí podle EN norem


Modifikace přednastavené tabulky pro úpravu povrchu

U normalizovaných součástí, kde se zadává úprava povrchu označovaná podle systému ISO 4042, lze nyní zvolit vlastní přednastavené hodnoty, např. změnit kód pro zinkování na „A2K“ (místo původně předvoleného „A3L“):

Modifikace tabulky


Volba velikosti a provedení dílů

Při výběru rozměru, materiálu a povrchové úpravy si program „pamatuje“ předchozí vybranou hodnotu. To je užitečné např. u závitových součástí, kde při volbě rozměrů nové součásti bude předvolena velikost závitu stejná jako u součásti z předchozího výběru. Podobně také např. u úpravy povrchu, pokud u jedné součásti zvolíte zinkování, bude při následujícím výběru stejné nebo jiné součásti předvolena také hodnota zinkování (bude-li u příslušného typu dílu v nabídce).


Přesnost valivých ložisek

Při výběru z databáze dílů se nyní u valivých ložisek volí také stupeň přesnosti a radiální vůle.


Filtrování nabízených dílů

V Tabulkách je nyní možné nastavit, které typy normalizovaných dílů program má nebo nemá nabízet při vybírání typu dílu:

Filtrování nabízených dílů

Vyřazením položek můžete zpřehlednit výběr v nabízené stromové struktuře, případně můžete zamezit výběru pro Vás nevhodných typů dílů. Toto nastavení je možné sdílet i s dalšími uživateli.


Filtrování řádků tabulky

Pro větší přehlednost se v nových Tabulkách vypínají nedoporučené rozměry, méně obvyklé materiály apod. Výběr požadované velikosti je díky tomu usnadněn, jak je vidět z příkladu pro šroub se šestihrannou hlavou při zapnutém filtrování:

Filtrovaná tabulka

Stejná tabulka s plnou řadou rozměrů (při vypnutém filtrování):

Nefiltrovaná tabulka


Vazba na skladovou databázi

V nové verzi programu byly přepracovány a výrazně rozšířeny možnosti vazby na externí skladovou databázi. Nyní je možné nadefinovat různé SQL dotazy pro různé typy dílů, např. nadefinovat obecné podmínky a pak určit jiné SQL dotazy pro šrouby nebo odlišné podmínky pro konkrétní vybrané normy.

Při definici SQL dotazů lze využívat nové typy parametrů. Je možné také definovat propojení dat přes OLE DB.Výpočty

Volba osy profilu ve výpočtu nosníků

Ve výpočtu nosníků s nesymetrickým profilem lze volit, zda budou použity hodnoty pro osu x-x nebo y-y.

Výpočty kuželových ozubených kol

Program má nový výpočet geometrie kuželových ozubených kol. Součástí výpočtu je možnost vygenerovat 3D modely obou kol a vložit je do sestavy:

modely kuželových ozubených kolVkládání do sestavy v Solid Edge

Vložit podle

Program má novou funkci „Vložit podle“ pro vkládání dílů, které mají mít stejnou velikost nebo stejné vlastnosti. Když si v sestavě vyberete nějakou normalizovanou součást, případně součást z TDS-Výpočtů, můžete pak zvolit funkci „Vložit podle“, což u nové vybrané součásti nastaví stejné rozměry, materiál a provedení (pokud jsou příslušné hodnoty u obou typů dílů k dispozici). Vkládání nové součásti se tím urychlí.

Podpora uživatelských dílů

Nová verze nadstavby podporuje vkládání vlastních parametrických dílů. K dispozici je průvodce pro zařazení vlastního dílu do databáze, kde se definují jednotlivé parametry a jejich hodnoty. Tyto údaje jsou pak použity pro vkládání uživatelských dílů, kdy se do sestavy díl vloží ve zvolené velikosti.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro Solid Edge
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora