TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro Solid Edge

www.tds-technik.cz

14.1

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 14.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 14.1.


V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK 14.1 pro Solid Edge. V přehledu je souhrn hlavních novinek verze 14.0 a 14.1


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky14.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Podpora Solid Edge ST se synchronní technologií (od září 2008)

TDS-TECHNIK 14.1 podporuje nejnovější Solid Edge ST a také předchozí verze Solid Edge V17 a novější.


Podpora 64bitové verze Solid Edge

Nová verze nadstavby podporuje také 64bitovou verzi programu Solid Edge, verze 19 a novější. Samozřejmě jsou podporovány také 32bitové verze, a to Solid Edge V17 a novější.Nová nápověda

V nové verzi nadstavby TDS-TECHNIK byla zcela přepracována a rozšířena nápověda. Ta má nyní modernější vzhled a především přehlednější uspořádání a obsahuje více informací.Knihovna normalizovaných dílů

Materiál modelu a materiálová tabulka v Solid Edge

Nová nadstavba pracuje s materiálovými parametry modelu a s materiálovou tabulkou v programu Solid Edge. Po vytvoření plechu, tyče nebo profilu se do parametrů modelu naplní materiálové parametry (mez kluzu, mez pevnosti apod.) podle zvolené jakosti materiálu. Nadstavba k tomu využívá vlastní databázi materiálů jak podle starého označování (např. „11 373“), tak i podle nových značek (např. „S235JRG1“).


Data pro kusovník

V programu TDS-TECHNIK je celá řada voleb pro přizpůsobení kusovníkových informací potřebám uživatele. Můžete nastavit, zda se má používat plné nebo zkrácené označení (např. „Šroub se šestihrannou hlavou“ nebo jen krátce „Šroub“), zda upřednostňujete označování velkými nebo malými písmeny (tj. ŠROUB nebo Šroub…) a podobně. Je možné také určit, zda chcete zadávat povrchovou úpravu, provedení a další parametry.

V nové verzi je k dispozici další sada voleb, která např. umožňuje potlačit výběr z mechanických vlastností a jejich výpis do kusovníku. To využijete v případech, kdy chcete předepisovat pouze typ a velikost dílů.


Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů. Oproti předchozí verzi 13.1 bylo doplněno několik dalších hutních polotovarů podle EN norem. Dále přibyly informativní tabulky přiřadění klínů a per k hřídelům. Nově jsou zařazeny také válečkové řetězy podle DIN 8187 a DIN 8188.


Další vylepšení Tabulek

V uživatelském rozhraní Tabulek je několik drobných vylepšení, například:

  • Při vyhledávání lze zadat také text z cizojazyčného názvu, vyhledávat tedy můžete podle slov „Sechskantschraube“, „Hexagon“ apod.
  • Na další díl (podle jiné normy ve stejném souboru) se z hlavního okna můžete rychle přesunout pomocí kláves Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo.
  • Při vkládání dílu do výkresu jsou v okně pro výběr normy šedivě označeny položky, které nejsou určeny pro vykreslování.Výpočty

Výpočet řemenů

Ve výpočtu řemenu se nyní zobrazují také rozměry klínové drážky a průměry obou řemenic.

Rozměry řemenic
Tyto hodnoty se i s obrázkem vypisují i do výpočtové zprávy. Nově je možné do sestavy v Solid Edge vygenerovat modely řemenic a řemenů.


Výpočet válečkových řetězů

Ve výpočtu řetězového převodu lze volit z rozměrových řad podle norem ČSN a nově také podle norem DIN 8187 a DIN 8188, které mají obsáhlejší řadu rozměrů.


Tlačné a tažné pružiny

Při generování modelů pružin je možné volit levé nebo pravé stoupání závitů pružiny.


Výpočet čelního ozubení

U tohoto výpočtu je nová volba na prohození hodnot ozubených kol. Tím se prohodí všechny zadané hodnoty pastorku a kola (počty zubů, korekce, profil nástroje, materiál). To je užitečné zejména v případech, kdy řešíte vložená ozubená kola a hodnoty kola prvního páru kol můžete snadno využít jako hodnoty pro pastorek druhého páru.

Další novinkou je možnost nastavit vlastní hodnotu hlavového průměru ozubených kol. Program pak přepočítá součinitele záběru a další parametry převodu.


Modely ozubených kol

Byl vylepšen model ozubeného kola se šikmým ozubením tak, aby bylo možné ve výkresu použít automatický řez, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Pokud budete chtít řez použít, zvolte vykreslení ve zjednodušeném provedení.


Tabulky ozubení a pružin (tato funkce je dostupná se Solid Edge V19 a novější)

Součástí instalace nadstavby jsou tabulky pro výrobní výkresy pružin a ozubených kol. Do výkresu s ozubených kolem z nadstavby TDS-TECHNIK vložíte příslušnou tabulku, do které se automaticky vyplní zadané a vypočtené údaje:

Ozubené kolo s tabulkou pro výrobní výkres

Tabulky jsou po instalaci k dispozici ve sdílených dokumentech, odkud je lze pohodlně přetáhnout do výkresu s ozubeným kolem nebo pružinou.


Rozvin plášťů

V nové instalaci nadstavby TDS-TECHNIK najdete také program pro výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů pro potrubí ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech. V nabídce jsou nejčastěji používané tvary (roura, válcová nebo kuželová roura s válcovou odbočkou, válcová roura rozvětvená ve tvaru Y, válcová nebo čtyřhranná roura s válcovou nebo čtyřhrannou odbočkou, přechod čtyřhranná roura - válcová roura, segmentové koleno aj.). Po zadání rozměrů program vypočte rozvinuté díly výchozího pláště, které je možné vložit do výkresu. To je možné doplnit tabulkou obrysových souřadnic, kterou lze přenést např. do Microsoft Excelu nebo do OpenOffice.org.

Výpočet rozvinů

Program Rozvin plášťů byl dosud dodáván ke 2D verzím nadstavby TDS-TECHNIK. Do této instalace byl zařazen na přání mnoha uživatelů, kteří chtěli pohodlně vygenerovat příslušné rozviny bez nutnosti vytváření modelu plechového dílu v Solid Edge.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro Solid Edge
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Certifikát | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora