TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro Solid Edge

www.tds-technik.cz
Verze 17

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 16 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 17.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o nové verzi strojírenské aplikace TDS-TECHNIK pro Solid Edge.Rozšíření databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o díly podle norem DIN a o komponenty několika výrobců.

Upínací součásti podle DIN

Spojovací součásti byly doplněny o několik typů upínacích součásti podle norem DIN.


Kuličkové dopravní jednotky ALWAYSE

Databáze byla doplněna o komponenty kuličkových dopravních jednotek podle katalogu ALWAYSE.


Lineární vedení

Z katalogu ložisek INA/FAG byly doplněny komponenty lineárního vedení.


Hydraulická šroubení

Složka „Armatury a potrubí“ byla doplněna o hydraulická šroubení podle katalogu KNOMI.


Výpočty

Výpočtové zprávy

Nově je v programu možnost uložit si k výpočtu také údaje o souvisejícím výkresu a dále pak vlastní text např. s komentářem k výpočtu. Tyto údaje se pak vypisují do hlavičky výpočtové zprávy. Výpočtové zprávy je možné otevírat pokaždé do samostatného okna. Můžete tak mít současně více oken s různými verzemi výpočtů a tak porovnávat vypočtené výsledky. Při generování výpočtové zprávy se již nemodifikuje obsah „schránky“.

Vykreslování pružin do 2D:

V dosavadní verzi Výpočtů bylo možné u pružin vykreslovat pouze šroubovité a talířové pružiny. V nové verzi si můžete vygenerovat výkres také pro listovou, spirálovou nebo zkrutnou pružinu. U talířových pružin přibyla možnost vykreslovat nejen jednu pružinu, ale také celou sadu. V oknech výpočtů pružin byly doplněny náhledy pružin, kde si můžete ověřit konkrétní proporce pružin bez nutnosti otevírat pružinu do CADu.


rozviny

Rozviny plášťů

Tloušťka plechu

Ve výpočtu rozvinu plášťů je nyní možné nastavit požadovanou tloušťku plechu. Program pak vypočte rozvin nejen s ohledem na polohu neutrální vrstvy, ale také s ohledem na smontovatelnost. Např. u rour s odbočkou se počítá s takovým výřezem pro otvor, aby bylo možné přivařit odbočku bez nutnosti dalších úprav dílů.

Nové parametry výpočtů

Dva ze stávajících typů výpočtů byly vylepšeny tak, že je možné využít obecnější geometrii:
  • Segment oblouku: doplněn nový parametr pro vzájemné natočení čel,
  • Přechod: doplněny nové parametry pro natočení obou čel.

Tabulky

Tabulkách se při výběru šroubů dosud nabízela vždy řada délek stanovená normou pro daný průměr šroubu. V nové verzi je nyní možné volit větší délky, což můžete využít v případech, kdy jsou takové velikosti nabízeny na trhu.


Kusovník

V programu Kusovník je nyní možné nastavit sdílenou konfiguraci hlavních parametrů. Tím je možné docílit, aby všichni uživatelé ve firmě používali stejné formáty kusovníků.


Vylepšení uživatelského rozhraní

Změnou, které si všimnete na první pohled, je vylepšení uživatelského rozhraní Tabulek, Výpočtů, Kusovníku a dalších programových modulů.

V nástrojových panelech a v nabídkách jsou nové ikony a pokud používáte jemné rozlišení obrazovky, můžete využít sadu větších ikon. U výpočtů si pak můžete volit mezi několika velikostmi ikon.

Do programu byly doplněny další kontroly, které se snaží předcházet možným komplikacím. V konfiguračních dialozích jsou kontrolovány zadávané názvy souborů a složek, v případě chybně zadané cesty jste na to upozorněni. U výpočtu rozvinů se zobrazí varovné hlášení, pokud máte nastavený příliš malý krok a potom vycházejí velké počty uzlů křivek, což pak způsobuje v některých CADech problémy.


Upozornění: použité 3D obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé verze nadstavby TDS-TECHNIK umožňují vkládání do výkresu pouze ve 2D pohledu.


Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro Solid Edge
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora