TDS-TECHNIK

Novinky pro Solid Edge

www.tds-technik.cz
Verze 21

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 20 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 21.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky21.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 21 v rozsahu sady Komplet.Novinky pro Solid Edge

Nový panel s náhledem

V prostředí sestavy v Solid Edge můžete nyní s normalizovanými díly TDS-TECHNIK pracovat v novém okně, které se po instalaci objeví ukotvené vlevo mezi dalšími okny nástrojů. Jsou zde nejen tlačítka pro výběr nového dílu z Tabulek nebo z Výpočtů, stejně jako v horním Pásu karet, ale je zde také náhled dílu a seznam posledních vybraných dílů.

Poslední díly je díky tomu možné pohodlně vkládat opakovaně. Z nabídky „Poslední díly“ se do sestavy vloží poklepáním a nebo je možné je z okna náhledu myší přetáhnout na zvolené místo. Můžete si také upravit zobrazení seznamu posledních dílů z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši, kde si vyberete, zda se má zobrazovat seznam nebo ikony.

V novém panelu je také tlačítko na otevření vybraného dílu a pokud je vybraným dílem šroub, tak je zde také nová funkce pro vložení šroubů do děr. Po spuštění stačí vybrat díry v sestavě a po potvrzení se do všech vybraných děr vloží zvolený šroub.


Panel aplikace

Knihovna normalizovaných dílů

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

Základním výstupem programu Rozviny plášťů jsou soubory DXF, které je možné otevřít do CADu nebo např. do softwaru pro řezací stroje. Nyní je možné výkresy rozvinů také vytisknout. V programu lze zvolit, zda chcete tisknout pouze rozviny nebo také pohledy, přičemž program přizpůsobí měřítko velikosti papíru.

U odboček je k dispozici nová volba umístění spoje odboček, zda má být v horní, spodní nebo boční poloze nebo v místě nejkratšího spoje (u excentrických tvarů). U válcových a kuželových rour s válcovou odbočkou je možné volit, zda má být díra uvnitř rozvinu hlavní větve nebo na krajích.

Při vytváření DXF souborů je možné zvolit, aby se po uložení soubor automaticky otevřel do CAD systému, který máte nainstalovaný.

V konfiguraci programu je nově možné vypnout zobrazování nejmenšího opsaného obdélníku a nová je možnost natáčet rozvinutý tvar podle tohoto opsaného obdélníku.Tolerance ISO

Součástí programu byl již dříve také nástroj Tolerance ISO. V nové verzi je však tato pomůcka vylepšena. Hlavní novinkou je grafické znázornění polohy tolerančního pole.

Nástroj Tolerance ISO je dostupný samostatně ze Start menu, případně je možné jej spouštět z dalších programů (Tabulky, Výpočty apod.).


Panel aplikaceVerze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky21.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.


TDS-TECHNIK pro Solid Edge
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora