TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 11.0

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 10.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 11.0.V následujícím textu jsou uvedeny informace o strojírenské nadstavbě TDS-TECHNIK 11.0 v rozsahu sady Komplet.Tabulky

Aktualizace a rozšíření databáze

Do databáze normalizovaných dílů je zapracováno více než 50 nových norem ČSN / ČSN EN ISO pro strojní součásti, které vstoupily v platnost od vydání minulé verze programu TDS-TECHNIK. Tyto změny se týkají skupin Šrouby (nové stavěcí šrouby, nové šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, aj.), Matice (nové korunové matice), Nýty, Pera a Příslušenství valivých ložisek (upínací pouzdra, kruhové matice, pojistné podložky a další díly podle nové ČSN ISO normy).Výpočty

Volba typu výpočtu po výběru profilu

Po výběru profilu z databáze normalizovaných dílů je nyní možné volit, který typ výpočtu se má provést. K dispozici je výpočet na ohyb (staticky určité a neurčité nosníky), vzpěr nebo krut.

Vylepšený výpočet evolventního drážkování

Výpočet evolventního drážkování nyní poskytuje údaje pro měření drážkování přes zuby.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Ve výpočtech byla provedena řada úprav pro snazší zadávání vstupních hodnot, přehlednější výsledky, případně pro doplnění výpočtové zprávy o další vypočítané hodnoty.

V okně výpočtové zprávy je možné vyhledávat zadaný text.Kusovníky

Export do OpenOffice.org a StarOffice

Kusovník nyní nabízí možnost přímého exportu tabulky s kusovníkem do aplikace OpenOffice.org nebo StarOffice (verze 6 nebo vyšší). Tím je doplněna stávající nabídka exportu do Microsoft Office (Excel nebo Word) a do souborů v dalších formátech.

Celková hmotnost pro pozice

Pro tisk nebo export kusovníku a pro vykreslování kusovníku do výkresu je k dispozici nové pole s informací o celkové hmotnosti daného řádku pozice (jednotková hmotnost násobená množstvím).

Nové možnosti formátu kusovníku

Zadávání údajů tzv. razítka bylo rozšířeno o nová pole (Doplňující název, Druh dokumentu apod.), délka stávajících polí byla zvětšena. Toho je možné využít v případě, kdy nepoužíváte přednastavené typy razítek, ale máte razítko vlastní.

Opakované vkládání kusovníku do výkresu

Při opakovaném vygenerování kusovníku z výkresu nedochází k automatickému přetřídění položek, pořadí položek zůstává zachováno podle předchozího pořadí.

Vazba na sklad

Vkládání položek ze skladové databáze je nyní možné i v případě, že byla úprava kusovníku vyvolána přímo po vygenerování kusovníku z výkresu. (V aplikaci „Vykreslení rámečku, razítka a kusovníku“ zvolte „Úprava“, v okně s tabulkou kusovníku je vkládání položek ze skladu k dispozici v okně „Vyplnění položky“ vyvolaném stisknutím klávesy Ins nebo z místní nabídky volbou „Přidej položku“.)Nadstavba pro AutoCAD LT

Nové editační funkce pro zaokrouhlování kót

Program nabízí funkci pro rychlé nastavení zaokrouhlení kót. Na dvě „kliknutí“ je možné nastavit zaokrouhlení hodnoty zvolené kóty (na celé mm; 0,5 mm; 0,1 mm apod.).Nadstavba pro AutoCAD a nadstavba pro BricsCAD/IntelliCAD

Vylepšená editace značek

Program nabízí vylepšenou editaci značek a prvků technického kreslení. Pomocí dialogů lze nyní pohodlně editovat také všechny značky drsnosti, svarů a další.

Změna hladin pro zvolenou viditelnost

Program nabízí nové funkce, které umožňují opakovaně nastavovat objekty do hladin pro skryté čáry a zpět. K dispozici je nový příkaz Viditelnost pro nastavení hladin objektů uvnitř zvoleného bloku a příkaz ViditelnostEnt pro nastavení hladin vybraných objektů.Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Podrobnější přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 11.0 - novinky ve formátu PDF.


Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora