TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 12.0

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 11.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 12.0.V následujícím textu jsou uvedeny informace o strojírenské nadstavbě TDS-TECHNIK 12.0 v rozsahu sady Komplet.Knihovna normalizovaných dílů

Aktualizace a rozšíření databáze

Knihovna normalizovaných dílů byla aktualizována a doplněna o několik nových položek. Jedná se např. o šrouby s vnitřním hexalobulárem (podle norem ČSN EN ISO) a o vybrané díly strojírenského šroubení (podle norem ČSN 13 79xx). Ta část databáze, která je zpracována podle norem DIN, byla také rozšířena o další typy spojovacích součástí, případně doplněna na plné rozměrové řady.

Kusovníkové informace

Pro sestavení kusovníkových informací je možné využít nové parametry: Je možné nastavit používání oddělovače desetinných míst (podle Windows, případně vždy tečka nebo čárka), zapnout velká písmena v textu rozměru nebo volit mezi standardním a rozšířeným označováním ložisek.Technické výpočty

Vylepšené uživatelské rozhraní

Strojírenské výpočty doznaly mnoho vylepšení v uživatelském rozhraní i v možnostech vlastních výpočtů.

V úvodním okně jsou ikony uspořádány do skupin podle příbuznosti jednotlivých výpočtů:

Nové úvodní okno


Výpočet čelních ozubených kol

Při výpočtu čelních ozubených kol je nyní k dispozici kompletní sada rozměrů obou kol a vlastního ozubení. Program má také nové volby pro určení a rozdělení jednotkových korekcí (podle několika metod) spolu s výpočtem korekcí na osovou vzdálenost. Mezi výsledky se nyní objevují i kontrolní rozměry ozubení – přes zuby a přes válečky.

Výpočet ozubených kol Výpočet ozubených kol


Výpočet evolventního drážkování

Výpočet evolventního drážkování byl doplněn o dva návrhové typy výpočtů: návrh nejmenší velikosti drážkování a návrh nejmenší délky drážkování. Kromě kontrolního výpočtu je k dispozici i výpočet geometrie drážkování, kde lze nalézt všechny potřebné rozměry hřídele i náboje.

Výpočet evolventního drážkování Výpočet evolventního drážkování


Výpočet tlačných a tažných pružin

Zcela přepracován byl výpočet tlačných a tažných pružin. Na výběr je nyní návrhový výpočet pro stanovení nejvhodnějších rozměrů pružiny, kontrolní výpočet a výpočet stanovení jmenovitých hodnot pro konkrétní pružinu. U obou typů pružin je možné zadat největší a nejmenší pracovní zatížení, u tažné pružiny lze stanovit předpětí. U tažné pružiny lze při výpočtu také vybrat z několika variant ok a určit vzájemné natočení obou ok. Při vkládání pružiny do sestavy v CADu je možné zvolit konkrétní výšku, ve které se má pružina vykreslit.

Výpočet pružin Výpočet pružin


Výpočet řetězového převodu

Výpočet řetězového převodu nabízí na výběr jednotlivé velikosti normalizovaných válečkových a kloubových řetězů, takže výpočet již není nutné spouštět přes výběr z databáze normalizovaných dílů. Kromě kontrolního výpočtu program navrhne také nejmenší vyhovující velikost řetězu.


Výpočet řemenového převodu

Ve výpočtu řemenového převodu je nyní snazší výpočet pro danou osovou vzdálenost, je možné také volit normalizovaný průměr pro obě řemenice.


Vytváření 3D modelů (pouze 3D verze)

3D verze nadstavby nyní poskytuje vazbu výpočtů na 3D model. Je možné vygenerovat modely pro vypočtené ozubené soukolí, řetězová kola, pružiny tlačné, tažné a zkrutné.Rozvin plášťů těles (pouze 2D verze)

Vylepšené uživatelské rozhraní

Výpočet rozvinu plášťů těles byl přepracován. Uživatelské rozhraní je nyní přehlednější, přibylo také několik nových typů těles.

Nové úvodní okno

Nové tvary pro výpočet rozvinu

V programu je nově výpočet rozvinu těchto tvarů:

  • Symetrická dvojitá rozbočka (kalhotový kus),
  • Odbočka dvojitá,
  • Přechod kruh-kruh přímý, pravoúhlý, s obecnou excentricitou.Vykreslování rámečku výkresu (pouze 2D verze)

Rámeček podle ČSN EN ISO 5457

Při vykreslování kusovníku, razítka a rámečku do výkresu lze nyní vybírat z různých typů rámečků: podle poslední normy ISO 5457:1999 (ČSN EN ISO 5457) a podle zrušených norem ISO 5457:1980 a ČSN 01 3110:1982.

Vlastní blok s rámečkem

V nadstavbách pro AutoCAD, AutoCAD LT a pro BricsCAD/IntelliCAD je možné pro vkládání zvolit vlastní blok s rámečkem (vlastní soubor DWG).Nadstavba pro AutoCAD a nadstavba pro BricsCAD/IntelliCAD

Vylepšené nastavení hladin

V konfiguraci nadstavby TDS-TECHNIK je nyní možné přednastavit barvu hladin používaných nadstavbou. Barvy se volí v dialogu funkce TECH_NASTAV. Pokud bude nějaká funkce nadstavby potřebovat vykreslovat do hladiny, která dosud neexistuje, založí ji a nastaví také příslušnou barvu. Díky tomu se nyní usnadní zejména editace starších výkresů, které neobsahují veškeré hladiny používané nadstavbou.

Nové funkce pro práci se skupinami: Zrcadli+ a Otoč+

K dřívějším funkcím Vymaž+, Posun+ a Kopie+ přibyly nové funkce Zrcadli+ a Otoč+. Funkčnost je obdobná s příslušnými standardními funkcemi (Zrcadli a Otoč), při výběru entit je však pro prvky vytvořené nadstavbou TDS-TECHNIK nabídnuta možnost zahrnout do výběru všechny entity zvoleného prvku.

Další vylepšení kreslicích pomůcek

Hřídel: Funkce Hřídel byla přepracována, při zadávání jednotlivých úseků myší je nyní možné používat standardní uchopovací režimy.

Konstrukční čáry: Všechny funkce pro vytváření konstrukčních čar používají uživatelský souřadný systém.Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Podrobnější přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 12.0 - novinky ve formátu PDF.


Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora