TDS-TECHNIK

Novinky ve verzi 18

www.tds-technik.cz
Verze 18

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 18 v rozsahu sady Komplet.Rozšíření databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů.

  • lícované šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem podle ČSN,
  • šrouby s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou a límcem, vnitřní ložiska a domečky pro vnitřní ložiska, několik dalších typů kuličkových a soudečkových ložisek, válcové pružiny, nárazníkové pružiny a tyče IPE podle DIN,
  • opěrné, vačkové a vodicí kladky, kloubové hlavy a několik typů ložisek podle katalogu INA / FAG,
  • válcové a nárazníkové pružiny z katalogu RUBENA.


Výpočty ozubených kol

Výpočet čelních ozubených kol byl doplněn o geometrický výpočet vnitřního ozubení. Pokud zadáte záporné převodové číslo nebo záporný počet zubů kola z2, přepne se výpočet do režimu pro výpočet vnitřního ozubení.

Program kontroluje případné interference a kromě geometrických údajů program přiřadí také správné hodnoty úchylek pro zvolenou normu a přesnost ozubení a výsledky jsou k dispozici ve výpočtovém okně nebo ve výpočtové zprávě.

Výpočet ozubení byl dále vylepšen o nové možnosti pro rozdělení korekcí: optimalizace na vyrovnání skluzových rychlostí a minimální součet měrných skluzů doplnili stávající volby optimalizace na vyrovnání měrných skluzů a další.


Rozviny plášťů

Nová verze umožňuje volit další geometrické hodnoty. Např. u přechodu „čtyřhranná roura – válcová roura“ je možné kromě vzájemného posunutí zadávat také vzájemné natočení čel, podobně u tzv. kalhotového kusu je možné zvolit sklopení čel odboček.

K některých typům plášťů byly také doplněny další 2D pohledy.


Export dat

Program TDS-TECHNIK umožňuje data z kusovníků a z výpočtů přenášet do kancelářských balíků Microsoft Office, Open Office nebo LibreOffice. Nyní je podporován také kancelářský balík WPS Office (Kingsoft Office).

V nové verzi byly také rozšířeny možnosti exportu kusovníků do formátu html a xml.


Upozornění: použité 3D obrázky jsou pouze ilustrativní. Některé verze nadstavby TDS-TECHNIK umožňují vkládání do výkresu pouze ve 2D pohledu.Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora