TDS-TECHNIK

Novinky ve verzi 20

www.tds-technik.cz
Verze 20

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 19 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 20.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 20 v rozsahu sady Komplet.Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a také na nově vydané katalogy.


Rozviny plášťů

Kromě plochy a obvodu rozvinutého pláště se v okně náhledu zobrazuje také výsledná hmotnost. V konfiguraci programu je možné nastavit hustotu použitého materiálu, případně také měrnou hmotnost na m2 pro výpočet hmotnosti v případě, že nebudete zadávat tloušťku. V okně náhledu se nově zobrazuje nejmenší opsaný obdélník, což umožní zejména u složitějších tvarů najít nejmenší potřebnou velikost polotovaru. V konfiguraci programu je také možné nastavit maximální rozměr polotovaru (šířka a délka), na jehož překročení pak program upozorní.

V okně náhledu je nyní možné také používat odměřování pomocí myši. Jedná se o zjednodušenou pomůcku, která slouží k informativnímu odečtu rozměrů ještě před vyexportováním výsledných rozvinů do DXF a jejich otevřením do CADu.


Verze pro AutoCAD LT:

Nový pás karet

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 20 má přepracované uživatelské rozhraní s vylepšenými pásy karet a ikonami. Při prvním spuštění také máte možnost zvolit uspořádání pracovní plochy s možností zapnutí starších prvků - nástrojových panelů s volbou jejich umístění, případně také roletového menu.


Velikost značek

Nově je možné nastavit velikost značek svarů, pozic a hydraulických značek. Velikost se nastavuje v konfiguračním dialogu nadstavby.


Verze pro AutoCAD:

Vylepšené menu s pásy karet (pro AutoCAD 2010 a novější)

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 20 má přepracované uživatelské rozhraní, které se instaluje v případě, že používáte AutoCAD 2010 nebo novější:

Pokud v AutoCADu používáte pás karet, tak v něm budete mít k dispozici dvě nové karty se všemi funkcemi nadstavby. Vylepšení doznalo také klasické uživatelské rozhraní, kde všechny nástrojové panely nadstavby mají také variantu větší velikosti ikon.


Vylepšené kreslicí pomůcky (pro AutoCAD 2016 a novější)

Nová verze má několik dalších vylepšení pro AutoCAD 2016 a novější:

  • osy kružnic (příkaz TVOROS) se vytvářejí asociativně k dané kružnici,
  • osové pohledy vnějších závitů (příkaz ZAV_01) jsou asociativní vzhledem ke kružnici, dodatečná změna průměru nebo polohy kružnice se promítne na ostatní prvky.


Verze pro BricsCAD:

Vylepšené menu s pásy karet (pro BricsCAD V15 a novější)

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 20 má přepracované uživatelské rozhraní, které se instaluje v případě, že používáte BricsCADu V15 nebo novější:

Pokud v BricsCADu používáte pás karet, tak v něm budete mít k dispozici dvě nové karty se všemi funkcemi nadstavby. Vylepšení doznalo také klasické uživatelské rozhraní, kde všechny nástrojové panely nadstavby mají také variantu větší velikosti ikon.


Vylepšené kreslicí pomůcky (pro BricsCAD V15 a novější)

Nová verze má několik dalších vylepšení pro BricsCAD V15 a novější. K dispozici jsou tyto nové kreslicí funkce:

  • několik nových variant pro tvorbu konstrukční kružnice,
  • detaily pro oblast zadanou n-úhelníkem nebo elipsou,
  • vyřezání díry n-úhelníkové a eliptické.

Vylepšení při kreslení os a vnějších závitů:

  • osy kružnic (příkaz TVOROS) se vytvářejí asociativně k dané kružnici,
  • osové pohledy vnějších závitů (příkaz ZAV_01) jsou asociativní vzhledem ke kružnici, dodatečná změna průměru nebo polohy kružnice se promítne na ostatní prvky.


Verze pro progeCAD:

Podpora aktuálního progeCADu

Nová verze nadstavby podporuje aktuální verzi progeCADu. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí progeCADu.


Verze pro SOLIDWORKS:

Vylepšené menu s pásy karet

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 20 má vylepšenou instalaci uživatelského rozhraní. Funkce nadstavby jsou pro přehlednost k dispozici na samostatné kartě v Pásu karet.


Rychlejší první výběr dílu (u instalací se sdílenými daty)

Program TDS-Tabulky byl optimalizován tak, aby po spuštění nedocházelo k prodlevě při vkládání prvního vybraného dílu. Tuto prodlevu jste mohli zaznamenat tehdy, pokud jste využívali instalaci s jednotným nastavením a s instalací datových souborů na síti.


Výměny dílů v sestavě

Nová verze má přepracovanou funkčnost výměny dílů v sestavě. Nově je možné vybrat více stejných dílů, které chcete měnit najednou. Dále pak pokud vyberete prvek pole, vymění se automaticky všechny prvky pole.


Doplňovací tabulky v prostředí výkresu

V prostředí výkresu je nová funkce pro vkládání doplňovacích tabulek do výrobního výkresu. Pokud vytváříte výrobní výkres ozubeného kola, pružiny, nebo jiného obdobného dílu vygenerovaného programem TDS-Výpočty, tak se touto funkcí do výkresu vloží příslušná doplňovací tabulka.

Poznámka: Možnost vkládání doplňovacích tabulek do výkresu a jejich propojení s modelem byla i v předchozích verzích nadstavby, ale tabulky se musely ručně vybírat ze složky sdílených dokumentů.


Instalátor pro síťové instalace

Funkčnost dosavadního instalátoru síťových instalací „setup-server.exe“ nyní nahrazuje standardní instalace, kde je v kroku „Zvolte součásti“ nová volba „Datové soubory pro sdílené nastavení“, která slouží ke stejnému účelu.


Verze pro Solid Edge:

Vylepšené menu s pásy karet

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 20 má vylepšenou instalaci uživatelského rozhraní. Funkce nadstavby jsou pro přehlednost k dispozici na samostatné kartě v Pásu karet.


Rychlejší první výběr dílu (u instalací se sdílenými daty)

Program TDS-Tabulky byl optimalizován tak, aby po spuštění nedocházelo k prodlevě při vkládání prvního vybraného dílu. Tuto prodlevu jste mohli zaznamenat tehdy, pokud jste využívali instalaci s jednotným nastavením a s instalací datových souborů na síti.


Výměny dílů v sestavě

Nová verze má přepracovanou funkčnost výměny dílů v sestavě. Nově je možné vybrat více stejných dílů, které chcete měnit najednou. Dále pak pokud vyberete prvek pole, vymění se automaticky všechny prvky pole. Podobně funguje výměna kopírovaného prvku. Nezáleží na tom, jestli označíte zdrojový díl nebo na díl v poli nebo kopírovaný díl.


Doplňovací tabulky v prostředí výkresu

V prostředí výkresu je nová funkce pro vkládání doplňovacích tabulek do výrobního výkresu. Pokud vytváříte výrobní výkres ozubeného kola, pružiny, nebo jiného obdobného dílu vygenerovaného programem TDS-Výpočty, tak se touto funkcí do výkresu vloží příslušná doplňovací tabulka.

Poznámka: Možnost vkládání doplňovacích tabulek do výkresu a jejich propojení s modelem byla i v předchozích verzích nadstavby, ale tabulky se musely ručně vybírat ze složky sdílených dokumentů.


Instalátor pro síťové instalace

Funkčnost dosavadního instalátoru síťových instalací „setup-server.exe“ nyní nahrazuje standardní instalace, kde je v kroku „Zvolte součásti“ nová volba „Datové soubory pro sdílené nastavení“, která slouží ke stejnému účelu.Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora