TDS-TECHNIK

Novinky ve verzi 21

www.tds-technik.cz
Verze 21

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 20 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 21.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 21 v rozsahu sady Komplet.Knihovna normalizovaných dílů

Rozšíření databáze normalizovaných dílů (2D verze nadstavby)

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o trhací nýty s malou a velkou plochou hlavou a se zápustnou hlavou z hliníku, oceli a nerezu podle norem ČSN EN ISO, DIN a podle katalogu Bralo.

Trhací nýty najdete v Tabulkách v nabídce Spojovací součásti – Nýty. Upozornění: Platí pouze pro 2D verze nadstavby.

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

Základním výstupem programu Rozviny plášťů jsou soubory DXF, které je možné otevřít do CADu nebo např. do softwaru pro řezací stroje. Nyní je možné výkresy rozvinů také vytisknout. V programu lze zvolit, zda chcete tisknout pouze rozviny nebo také pohledy, přičemž program přizpůsobí měřítko velikosti papíru.

U odboček je k dispozici nová volba umístění spoje odboček, zda má být v horní, spodní nebo boční poloze nebo v místě nejkratšího spoje (u excentrických tvarů). U válcových a kuželových rour s válcovou odbočkou je možné volit, zda má být díra uvnitř rozvinu hlavní větve nebo na krajích.

Při vytváření DXF souborů je možné zvolit, aby se po uložení soubor automaticky otevřel do CAD systému, který máte nainstalovaný.

V konfiguraci programu je nově možné vypnout zobrazování nejmenšího opsaného obdélníku a nová je možnost natáčet rozvinutý tvar podle tohoto opsaného obdélníku.


Tolerance ISO

Součástí programu byl již dříve také nástroj Tolerance ISO. V nové verzi je však tato pomůcka vylepšena. Hlavní novinkou je grafické znázornění polohy tolerančního pole.

Nástroj Tolerance ISO je dostupný samostatně ze Start menu, případně je možné jej spouštět z dalších programů (Tabulky, Výpočty apod.).


Verze pro SolidWorks:

Podpora SolidWorks 2021

Nová verze nadstavby podporuje SolidWorks 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí SolidWorks.

Nový panel s historií výběru

V prostředí sestavy v SolidWorksu můžete nyní s normalizovanými díly TDS-TECHNIK pracovat v novém okně, které se po instalaci objeví ukotvené vpravo. V něm se zobrazí seznam posledních vybraných dílů, které je možné díky tomu pohodlně vkládat opakovaně. Z nabídky „Poslední díly“ se do sestavy vloží poklepáním a nebo je možné je myší přetáhnout na zvolené místo.

Vkládání šroubů do děr

V pásu karet je nové tlačítko pro vložení posledního vybraného šroubu do děr. Po spuštění stačí vybrat díry v sestavě a po potvrzení se do všech vybraných děr vloží zvolený šroub.


Verze pro Solid Edge:

Podpora Solid Edge 2021

Nová verze nadstavby podporuje Solid Edge 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí Solid Edge.

Nový panel s náhledem

V prostředí sestavy v Solid Edge můžete nyní s normalizovanými díly TDS-TECHNIK pracovat v novém okně, které se po instalaci objeví ukotvené vlevo mezi dalšími okny nástrojů. Jsou zde nejen tlačítka pro výběr nového dílu z Tabulek nebo z Výpočtů, stejně jako v horním Pásu karet, ale je zde také náhled dílu a seznam posledních vybraných dílů.

Poslední díly je díky tomu možné pohodlně vkládat opakovaně. Z nabídky „Poslední díly“ se do sestavy vloží poklepáním a nebo je možné je z okna náhledu myší přetáhnout na zvolené místo. Můžete si také upravit zobrazení seznamu posledních dílů z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši, kde si vyberete, zda se má zobrazovat seznam nebo ikony.

V novém panelu je také tlačítko na otevření vybraného dílu a pokud je vybraným dílem šroub, tak je zde také nová funkce pro vložení šroubů do děr. Po spuštění stačí vybrat díry v sestavě a po potvrzení se do všech vybraných děr vloží zvolený šroub.


Verze pro AutoCAD:

Podpora AutoCADu 2021

Nová verze nadstavby podporuje AutoCAD 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí AutoCADu.


Verze pro AutoCAD LT:

Podpora AutoCADu LT 2021

Nová verze nadstavby podporuje AutoCAD LT 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí AutoCADu LT.


Verze pro BricsCAD:

Podpora V21

Nová verze nadstavby podporuje BricsCAD V21. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte kteroukoliv ze starších verzí BricsCADu.


Quad

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 21 podporuje místní kontextovou nabídku Quad. Tato nabídka se liší podle objektu, u kterého je myš a po rozvinutí je k dispozici skupina „Technik“ s vybranými funkcemi nadstavby. Např. po najetí na normalizovaný díl se nabídne změna dílu nebo vytvoření značky pozice.

Platí pro BricsCAD V17 a novější.


Panel Vlastnosti

Nadstavba u několika typů objektů doplňuje panel Vlastnosti o nové informace. Např. po označení normalizovaného dílu se dole v panelu objeví skupina Součást, kde jsou uvedeny kusovníkové informace Název, Rozměr, Norma a Číslo pozice.

Platí pro BricsCAD V19 a novější.


Tmavé rozhraní

Nová verze nadstavby podporuje také tmavé prostředí BricsCADu. To je v BricsCADu nastaveno jako výchozí, ale je možné ho změnit v nastavení BricsCADu, případně ho můžete změnit změnou systémové proměnné COLORTHEME (hodnota 0 je pro tmavé, hodnota 1 pro světlé prostředí).

Platí pro BricsCAD V20 a novější. Ve starších verzích BricsCADu je vždy světlé prostředí.


Verze pro ZWCAD:

Podpora verze 2021

Nová verze nadstavby podporuje ZWCAD 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších dosud podporovaných verzí ZWCADu.


Nový pás karet

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 21 má přepracované a vylepšené uživatelské rozhraní. Pokud v ZWCADu používáte pás karet, tak v něm budete mít k dispozici dvě nové karty se všemi funkcemi nadstavby.

Pokud přecházíte ze starší verze nadstavby a budete i nadále používat nástrojové panely místo pásu karet, je třeba nástrojové panely znovu uspořádat.

V případě, že chcete používat pouze pás karet a nechcete používat starší nástrojové panely, můžete je skrýt příkazem zadaným do příkazové řádky ZWCADu:

-NPANEL (Enter) V (Enter) S (Enter)

Platí pro ZWCAD 2019 a novější. Pro starší verze ZWCADu zůstává menu nezměněno.


Tmavé rozhraní

Nová verze nadstavby podporuje také tmavé prostředí ZWCADu. To je v ZWCADu nastaveno jako výchozí, ale je možné ho změnit v nastavení ZWCADu, případně ho můžete změnit změnou systémové proměnné COLORTHEME (hodnota 0 je pro tmavé, hodnota 1 pro světlé prostředí).

Platí pro ZWCAD 2019 a novější. Ve starších verzích ZWCADu je vždy světlé prostředí.


Verze pro progeCAD:

Podpora progeCADu 2021

Nová verze nadstavby podporuje progeCAD 2021. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí progeCADu.


Nový pás karet

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 21 má přepracované a vylepšené uživatelské rozhraní. Pokud v progeCADu používáte pás karet, tak v něm budete mít k dispozici dvě nové karty se všemi funkcemi nadstavby.

Pokud přecházíte ze starší verze nadstavby a budete i nadále používat nástrojové panely místo pásu karet, je třeba nástrojové panely znovu uspořádat.

V případě, že chcete používat pouze pás karet a nechcete používat starší nástrojové panely, můžete je skrýt příkazem zadaným do příkazové řádky progeCADu:

-NPANEL (Enter) Vše (Enter) S (Enter)

Platí pro progeCAD 2020 a novější. Pro starší verze progeCADu zůstává menu nezměněno.Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora