TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 8.0

www.tds-technik.cz

Aktuální verze programu TDS-TECHNIK je verze 21. Informace o novinkách v této verzi naleznete zde.

Pokud máte verzi 7.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 8.0.


Zdokonalené uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní hlavních modulů (programy TDS-Tabulky a TDS-Kusovník) bylo přepracováno. Je možné volit vzhled ve stylu MS Office 97, 2000 nebo XP. Důsledkem toho jsou k dispozici zejména následující nové možnosti:

 • Panely nástrojů je možné přizpůsobit (např. přidat nebo odebrat ikony).
 • V nabídkách se volitelně zobrazují pouze poslední použité příkazy.

Uživatelská příručka

 • Uživatelská příručka byla rozšířena.
 • Kromě tištěné příručky je dodávána také elektronická podoba ve formátu PDF pro Acrobat Reader.

Modul Tabulky

 • Výběr typů dílů byl soustředěn do jednoho nového přehledného dialogu. To nejen usnadňuje, ale i urychluje přemisťování do jiného místa databáze.
 • Můžete si vytvářet vlastní seznamy normalizovaných dílů, ve kterých budete mít po ruce Vámi zvolené položky.
 • V nové verzi je přístupné tzv. "fulltextové" prohledávání databáze.
 • Nové podmíněné vyhledávání umožňuje zadat další kritéria (např. že nalezený díl musí jít vykreslit do výkresu).
 • Součástí databáze sady Komplet je výběr ložisek z katalogu FAG.
 • Při psaní uživatelských poznámek máte k dispozici komfortní nástrojové panely s funkcemi pro formátování textu.

Vykreslování součástí do výkresu

 • Dialog s pohledy pro vykreslení do výkresu má nové okno, v jehož nástrojovém panelu můžete přímo měnit nejpoužívanější nastavení (např. vypnout osu).
 • Před vykreslením si můžete změnit přiřazené normalizované rozměry, které se použijí při vykreslení (příklad použití: šroub s jinou délkou dříku).
 • Při vykreslení profilů (I, U aj.) je možné volitelně zapnout vykreslení v řezu.

Modul Výpočty

 • Nové typy výpočtů:
  • Rozvinutá délka plechu,
  • Talířové pružiny,
  • Řetězová kola (doplněk dřívější verze výpočtu řetězu).
 • Program umožňuje nastavit a uložit výchozí hodnoty zadávaných parametrů pro jednotlivé typy výpočtů.
 • Při generování výpočtové zprávy si můžete vybrat jeden z přednastavených typů, které se liší rozsahem vypisovaných hodnot.
 • Při úpravách výpočtové zprávy jsou k dispozici nové funkce pro formátování textu.

Modul Kusovník

 • Nová vazba na podsestavy usnadňuje vkládání podsestav do kusovníků a následnou aktualizaci údajů.
 • Při tisku kusovníku nyní můžete zvolit jiné písmo pro položky "Název výkresu" a "Číslo výkresu" v razítku. Je přednastaveno větší a tučné písmo, takže díky tomu je výpis přehlednější.
 • Byly změněny vlastnosti formátu kusovníku. Byla zvětšeny rozsahy velikostí polí. Díky novému formátu je nyní také možné vytvářet prakticky neomezeně velké kusovníky a sestavy.

Seznam kusovníků

"Seznam kusovníků" je nový nástroj pro práci s kusovníky. Program načte údaje z popisových polí všech kusovníků a zobrazí je v samostatném okně se širokými možnostmi přizpůsobení. Program nabízí obvyklé nástroje pro práci s daty: vyhledávání, třídění a filtrování. Kromě toho ale je možné provádět také dynamické seskupování. Při něm jsou položky seskupeny do zvolených kategorií (např. podle typu stroje, do kterého patří).

Nadstavba pro CADKEY

 • Při vykreslování kusovníku (s rámečkem a s razítkem) je podporováno vkládání uživatelského razítka.
 • Součástí nadstavby jsou nyní nové nástroje pro vykreslování pozic.

Nadstavba pro DesignCAD

 • Při vykreslení kusovníku do výkresu máte nyní možnost změnit nastavení tloušťky čar (použitých u rámečků a razítka).

Nadstavba pro SmartSketch

S novou verzí programu TDS-TECHNIK přicházejí další užitečné pomůcky ze sady TDS-Nástroje pro SmartSketch:
 • Ořezání kružnicí: vyříznutí kruhové díry.
 • Osy do kružnice, elipsy, obdélníku: doplnění os ke zvolené kružnici, oblouku nebo obdélníku.
 • Rozložení obdélníka: rozloží obdélník na 4 úsečky (případně doplněné příslušnými vztahy).
 • Rozšířit k vybranému: prodloužení úseček ke zvolené hranici (doplněk ke standardní funkci "Rozšířit k dalšímu").

Tolerance ISO

Součástí všech sad programu je nyní nový nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO. Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Detailní přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 8.0 - novinky ve formátu PDF.


Zpět na začátek stránky

Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora