TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 9.0

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 8.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 9.0.V následujícím textu jsou uvedeny informace o strojírenské nadstavbě TDS-TECHNIK 9.0 v rozsahu sady Komplet.
V úvodu jsou popisovány moduly Tabulky, Výpočty, Kusovník a Tolerance ISO, které jsou společné všem verzím. V závěru je pak popis pro jednotlivé verze CAD systémů.

Modul Tabulky

 • Vylepšené vyhledávání: Program nabízí nové možnosti pro „fulltextové“ prohledávání databáze. Je možné zvolit, zda je vyhledávaný termín celé slovo. Další možností je vyhledávání s pomocí zástupných znaků (* nebo ?).
 • Rozšíření databáze: Databáze byla rozšířena o další položky a informativní údaje:
  • Další ložiska FAG,
  • Rozšíření údajů o svařovacím materiálu,
  • Dosahované drsnosti při obrábění a tváření,
  • Přehled elektrických vlastností některých látek,
  • Přehled důležitých fyzikálních konstant,
  • Hustoty pevných a kapalných látek a materiálů,
  • Látky a jejich chemické názvy a vzorce (přehled vybraných technických látek a nerostů),
  • Součinitelé tření některých vybraných materiálů.
 • Aktualizace databáze: V souborech „Šrouby a vruty“, „Matice“ a „Podložky“ jsou nové součásti zpracované podle norem ČSN EN ISO, které nahradily dříve platné normy ČSN.

Modul Výpočty

 • Nové typy výpočtů:
  • Pružina zkrutná,
  • Pružina listová,
  • Pružina spirálová.
 • Vylepšený výpočet rozvinuté délky plechu:
  • Vylepšené zadávání obecného profilu,
  • Přednastavené profily L, U, Z a C.

Modul Kusovník

 • Funkce „Najdi a nahraď“: V programu je k dispozici standardní funkce „Najdi a nahraď“, která usnadňuje hromadné záměny položek v kusovníku.
 • Formát kusovníku: V definici formátu kusovníku jsou k dispozici vylepšené možnosti pro nastavování položek Množství a Hmotnost.

Tolerance ISO

Nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO byl rozšířen o následující možnosti:

 • Určí typ uložení a maximální a minimální přesah nebo vůli pro zadané uložení.
 • Při hledání tolerance nebo uložení je možné zvolit, zda se má výsledek nacházet uvnitř zadaného rozmezí nebo nejblíže zadaným hodnotám.

Nadstavba pro AutoCAD

 • Při vykreslování kusovníku (s rámečkem a s razítkem) je podporováno vkládání uživatelského razítka.
 • Nadstavba podporuje vykreslování svarů podle nové normy ČSN EN 22553.

Nadstavba pro AutoCAD LT

 • Nadstavba podporuje vykreslování svarů podle nové normy ČSN EN 22553.

Nadstavba pro IntelliCAD

Zcela nově byla do nabídky zařazena nadstavba pro IntelliCAD. Podrobný popis této verze nadstavby je uveden zde.

Nadstavba pro SmartSketch

Do nové verze programu TDS-TECHNIK byly doplněny další užitečné pomůcky:
 • Šrafovací styly: Tato funkce umožňuje aktivovat, měnit případně mazat jednotlivé šrafovací styly. Pomocí této funkce můžete přednastavit tloušťku šrafovacích čar, což samotný SmartSketch neumožňuje.
 • Nový styl čáry: Tato funkce umožňuje vytvářet nový styl čáry (upravený z některého již existujícího). Pomocí této funkce můžete např. nastavit měřítko pro rozteče tečkovaných, čárkovaných nebo čerchovaných čar, což samotný SmartSketch neumožňuje.

Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Podrobnější přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 9.0 - novinky ve formátu PDF.


Zpět na začátek stránky

Novinky verze 22 | Novinky verze 21 | Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora