TDS-TECHNIK

bliższe informacje

www.tds-technik.cz

Blok programów TDS-TECHNIK to nowoczesne narzędzie wspomagające prace konstrukcyjne, użyteczne dla wszystkich, którzy używają programów SolidWorks, Solid Edge, NX, AutoCAD, AutoCAD LT, BricsCad, ZWCAD, progeCAD, DesignCAD, SmartSketch, KeyCreator/CADKEY. System pomaga w wykonywaniu czynności rutynowych i oferuje szereg możliwości, które wyraźnie zwiększają efektywność pracy z dokumentacją techniczną.

Baza danych norm, Obliczenia, Zestawienia materiałowe, Podzestawienia, Dostosowanie do potrzeb użytkownikaBaza danych norm

TDS-Tabele

W skład systemu TDS-TECHNIK wchodzi baza danych zawierająca szeroki asortyment znormalizowanych elementów konstrukcyjnych i profili, które mogą być łatwo wybrane z bazy i umieszczone na rysunku w dowolnie wybranym rzucie. Informacje w bazie danych odpowiadają obowiązującym Polskim Normom.

Dane każdej części podane są w tabelce zawierającej wymiary wszystkich elementów z danej normy, informacje o wariantach wykonania i materiale oraz ewentualnie inne dane. Dla ułatwienia orientacji wyświetlany jest rysunek części wraz z wymiarami.

Przy wyborze żądanego elementu można skorzystać z interaktywnego wyboru według przynależności do określonej grupy lub podgrupy; program posiada również funkcje służące do szybkiego wyszukiwania części według numeru lub nazwy normy (np. wszystkie "łożyska"). Oprócz opisanych funkcji istnieje także możliwość skorzystania z przeglądu ostatnio wybranych elementów.

Program TDS-TECHNIK pozwala korzystać z bazy danych norm na wiele sposobów. Można go używać zamiast tradycyjnych "papierowych" norm. Wybrane z nich żądane elementy lub profile mogą być następnie łatwo wykreślone na rysunku. Z bazy danych korzysta się też przy tworzeniu zestawienia materiałowego. Wybrane dane i rysunki mogą być skopiowane do schowka, a następnie wykorzystane w innych aplikacjach (np. w MS-Word).

Obliczenia

TDS-Obliczenia

Moduł Obliczenia umożliwia sprawdzenie poprawności doboru podstawowych elementów konstrukcyjnych (wpusty, śruby, nakrętki, nity, liny, łańcuchy, koła zębate), obliczenie trwałości łożysk tocznych, przeprowadzenie obliczeń sprężyn oraz elementów nośnych. Po wybraniu części z bazy danych norm ukazuje się schemat jej zastosowania w konstrukcji, na podstawie którego użytkownik zadaje wartości obciążenia. Po zakończeniu obliczeń można:

  • wydrukować protokół obliczeń na drukarce lub zapisać w pliku tekstowym w formacie ASCII lub RichTextFile,
  • wstawić część do zestawienia materiałowego,
  • wykreślić część na rysunku.

Zestawienia materiałowe

Program TDS-TECHNIK oferuje szereg funkcji służących do tworzenia i edycji zestawień materiałowych.

Użytkownik może tworzyć zestawienia materiałowe nie tylko w oparciu o dostarczone wzorce, ale też definiować własne, według stosowanych w danym zakładzie norm. Uniwersalność programu TDS-TECHNIK polega także na tym, że dane z zestawień materiałowych można zapisywać w standardowych formatach plików baz danych, a następnie korzystać z nich w innych aplikacjach, jak np. DBASE, MS-Excel lub stosowany w przedsiębiorstwie system TPP.

TDS-TECHNIK tworzy zestawienie materiałowe na bazie części znormalizowanych, które są wykreślone na rysunku. Do zestawienia można dodać też informacje o własnych elementach. Mogą być przy tym wykorzystane magazynowe lub zakładowe bazy danych. Podczas tworzenia zestawienia materiałowego użytkownik ma do dyspozycji bazę danych części znormalizowanych. Tak utworzone zestawienie może być następnie łatwo edytowane, sortowane, można w nim przenumerowywać pozycje. Program oblicza także sumaryczną liczbę elementów lub ich masę. Ponadto do zestawienia można dołączyć uwagi i komentarze dotyczące części lub ich montażu. Gotowe zestawienie materiałowe może zostać wydrukowane jako samodzielna lista lub wstawione do rysunku (w takim przypadku zostanie również narysowana odpowiednia ramka). Użytkownik ma do dyspozycji szereg opcji decydujących o wyglądzie wydrukowanego lub narysowanego zestawienia.

Podzestawienia

TDS-Zestawienia

Częścią bloku TDS-TECHNIK jest także silne narzędzie do tworzenia wykazów i innych zestawień. Z jego pomocą użytkownik może zaoszczędzić znaczną ilość czasu przy tworzeniu wszelkiego rodzaju konstrukcji, w których oprócz głównych zestawień trzeba tworzyć też podzestawienia.

Program rozpoznaje automatycznie wszystkie zależności pomiędzy głównym zestawieniem a zestawieniami związanymi oraz kontroluje ich poprawność. Wzajemne powiązania są pokazywane w postaci drzewa. Program tworzy również i sortuje wykazy wszystkich pozycji z całego zestawienia, przy czym łączy podobne elementy i oblicza sumaryczną liczbę poszczególnych części. Podobnie jak w przypadku zestawienia materiałowego informacje te mogą być następnie zapisane do standardowego pliku bazy danych lub wykorzystane w innych aplikacjach. Ponadto program umożliwia stworzenie wykazu związanych rysunków konstrukcyjnych i zestawień.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Cały system TDS-TECHNIK został tak zaprojektowany, aby łączył bogactwo oferowanych możliwości z prostotą obsługi. Położono przy tym nacisk na możliwości dostosowywania programu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Łatwo można ustawiać precyzję rysowania części oraz decydować, na jakich warstwach i jakimi kolorami mają być rysowane elementy, ramki, tabliczka rysunkowa i zestawienia materiałowe. Można tworzyć własny format zestawienia i tabliczki rysunkowej. Ponadto użytkownik może decydować o wyglądzie programu poprzez zmianę rozmieszczenia i wielkości okien, rodzaj i wielkość czcionki stosowanej w tabelach, pokazywanie lub ukrywanie paska komunikatów lub paska ikon. Możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika opisane są szczegółowo - wraz z innymi cechami programu - w podręczniku użytkownika oraz w systemie pomocy.

Strona domowa programu TDS-TECHNIK
Bliższe informacje | Technical support