TDS-TECHNIK

databáze normalizovaných dílů

www.tds-technik.cz

Na této stránce je uveden orientační soupis skupin normalizovaných dílů, které jsou zapracovány do programu TDS-TECHNIK (v různém rozsahu podle konkrétní sady).

Soupis je uveden pro všechny sady:


Sada Komplet

Obecná třída

 • Závity
 • Výpočtové hodnoty ozubených kol
 • Konstrukční směrnice

Strojní součásti

 • Šrouby, matice, podložky. Část obecná
 • Šrouby přesné a střední
 • Šrouby přesné a střední (speciální)
 • Šrouby hrubé
 • Matice přesné
 • Matice přesné a střední (speciální)
 • Matice hrubé
 • Zajištění a příslušenství šroubů
 • Vruty a různé součásti se závitem do dřeva
 • Různé závitové součásti
 • Čepy, kolíky, svorníky a nýty
 • Nýty
 • Klíny a pera
 • Upevňovací a zajišťovací součásti
 • Hřebíky
 • Stavěcí a pojistné kroužky
 • Součásti pohonů
 • Svařované řetězy, zkoušené, nezkoušené
 • Kluzná ložiska
 • Příslušenství valivých ložisek
 • Lana z neželezných kovů
 • Lana ocelová
 • Valivá ložiska
 • Tělesa a víka ložisek
 • Štítky, všeobecně
 • Pružiny
 • Teploměrové jímky a jejich součásti
 • Těsnění výplňové a tvářené
 • Těsnění kroužkové a jiné
 • Těsnění tvarové
 • Součásti pro těsnění

Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

 • Ochranné vrstvy kovové
 • Ochranné vrstvy anorganické nekovové

Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

 • Dráty a tyčinky svařovací
 • Pájky

Vzduchotechnická zařízení

 • Rozdělení, směrnice, přehledy
 • Potrubí kruhové, čtyřhranné a příslušenství

Armatury a potrubí

 • Potrubí, všeobecně
 • Součásti potrubí
 • Uložení potrubí
 • Přírubová hrdla a příruby
 • Součásti přírubových spojů
 • Různé části potrubí
 • Litinové, tlakové trouby a tvarovky
 • Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované
 • Hrdla, kolena, přechody
 • Odvodňovače
 • Ventily uzavírací
 • Šoupátka
 • Ventily zpětné
 • Kohouty
 • Zpětné klapky a koše
 • Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové
 • Ventily uzavírací
 • Armatury pro technické plyny
 • Drobné armatury všeobecně a různé
 • Drobné armatury plynovodní
 • Drobné armatury přesné
 • Šroubení a součásti šroubení
 • Fitinky z temperované litiny a ocelové

Výrobky z plechu a drátu

 • Kovová pletiva, tkaniny a sítě
 • Výrobky z drátů

Silniční vozidla

 • Zátky, pera apod.

Materiálové listy ocelí

 • Oceli třídy 10. Materiálové listy
 • Oceli třídy 11. Materiálové listy
 • Oceli třídy 12. Materiálové listy
 • Oceli třídy 13. Materiálové listy
 • Oceli třídy 14. Materiálové listy
 • Oceli třídy 15. Materiálové listy
 • Oceli třídy 16. Materiálové listy
 • Oceli třídy 17. Materiálové listy
 • Oceli třídy 19. Materiálové listy

Hutnictví

 • Feroslitiny a slitiny dezoxidační
 • Litiny s kuličkovým grafitem
 • Litiny s lupínkovým grafitem
 • Bílé, tvrzené a temperované litiny
 • Uhlíkové oceli na odlitky
 • Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky
 • Vysokolegované oceli na odlitky
 • Měď a slitiny mědi tvářené
 • Měď a slitiny mědi na odlitky
 • Slitiny měď-zinek tvářené
 • Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené
 • Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky
 • Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky
 • Ušlechtilé kovy a jejich slitiny
 • Hliník tvářený
 • Slitiny hliníku tvářené
 • Slitiny hliníku na odlitky
 • Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky
 • Ingoty z ocelí
 • Plechy a pásy z ocelí
 • Tyče z ocelí válcované za tepla
 • Trubky z ocelí tvářené za tepla
 • Výrobky z ocelí specifických tvarů
 • Tyče a oceli válcované za tepla
 • Plechy a pásy z ocelí válcované za studena
 • Dráty z ocelí tvářené za studena
 • Tyče a oceli tvářené za studena
 • Trubky z ocelí tvářené za studena
 • Ohýbané profily ocelové
 • Tenkostěnné profily ocelové
 • Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku
 • Dráty z hliníku a slitin hliníku
 • Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla
 • Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena
 • Trubky z hliníku a slitin hliníku
 • Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin
 • Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin
 • Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla
 • Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena
 • Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin

Plasty

 • Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu

Části staveb

 • Doplňkové části stavebních objektů - podlahové rošty


Podložky NORD-LOCK

 • Podložky NORD-LOCK (systém pro bezpečné zajištění šroubových spojů)

Ložiska ZKL (ZKL Group, ZKL KINEX)

 • Ložiska radiální a axiální, příslušenství (výběr)

Ložiska SKF

 • Ložiska radiální a axiální (výběr)

Ložiska FAG

 • Ložiska radiální a axiální (výběr)

Svařovací materiál ESAB (výběr)

 • Dráty
 • Elektrody
 • Pájky a tavidla

Profily JÄKL Karviná (výběr)

 • Tenkostěnné profily ocelové otevřené
 • Tenkostěnné profily ocelové uzavřené

Ostatní podnikové normy a katalogy

 • Strojní součásti, vzduchotechnika, armatury, hutnictví atd.

Zahraniční normy - DIN

 • Šrouby a vruty
 • Matice
 • Podložky
 • Stavěcí a pojistné kroužky
 • Kolíky a hřeby
 • Klíny a pera
 • Nýty
 • Zátky
 • Ložiska valivá
 • Ložiska kluzná
 • Plechy
 • Tyče kruhové a půlkruhové
 • Tyče čtvercové, ploché, šestihranné
 • Tyče ostatních průřezů (HEA, HEB, L, T, I, U, ...)
 • Trubky
 • Dráty

Sady Standard a pro školy

Obecná třída

 • Závity
 • Konstrukční směrnice

Strojní součásti

 • Šrouby, matice, podložky. Část obecná
 • Šrouby přesné a střední
 • Šrouby přesné a střední (speciální)
 • Šrouby hrubé
 • Matice přesné
 • Matice hrubé
 • Zajištění a příslušenství šroubů
 • Čepy, kolíky, svorníky a nýty
 • Nýty
 • Klíny a pera
 • Stavěcí a pojistné kroužky
 • Příslušenství valivých ložisek
 • Lana ocelová
 • Valivá ložiska
 • Těsnění výplňové a tvářené
 • Těsnění kroužkové a jiné
 • Těsnění tvarové

Materiálové listy ocelí

 • Oceli třídy 10. Materiálové listy
 • Oceli třídy 11. Materiálové listy
 • Oceli třídy 12. Materiálové listy
 • Oceli třídy 13. Materiálové listy
 • Oceli třídy 14. Materiálové listy
 • Oceli třídy 15. Materiálové listy
 • Oceli třídy 16. Materiálové listy
 • Oceli třídy 17. Materiálové listy
 • Oceli třídy 19. Materiálové listy

Hutnictví

 • Plechy a pásy z ocelí
 • Tyče z ocelí válcované za tepla
 • Trubky z ocelí tvářené za tepla
 • Plechy a pásy z ocelí válcované za studena
 • Dráty z ocelí tvářené za studena
 • Tyče a oceli tvářené za studena
 • Trubky z ocelí tvářené za studena
 • Tenkostěnné profily ocelové

Podložky NORD-LOCK

 • Podložky NORD-LOCK (systém pro bezpečné zajištění šroubových spojů)

Svařovací materiál ESAB

 • Elektrody (výběr)

Sada Klasik

Strojní součásti

 • Šrouby přesné a střední
 • Šrouby přesné a střední (speciální)
 • Šrouby hrubé
 • Matice přesné
 • Matice hrubé
 • Zajištění a příslušenství šroubů
 • Čepy, kolíky, svorníky a nýty
 • Klíny a pera
 • Stavěcí a pojistné kroužky
 • Příslušenství valivých ložisek
 • Lana ocelová
 • Valivá ložiska
 • Těsnění tvarové

Hutnictví

 • Plechy a pásy z ocelí
 • Tyče z ocelí válcované za tepla
 • Trubky z ocelí tvářené za tepla
 • Tyče a oceli tvářené za studena
 • Trubky z ocelí tvářené za studena
 • Tenkostěnné profily ocelové

Sada Komplet | Sada Standard a pro školy | Sada Klasik

Domovská stránka TDS-TECHNIK

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora