TDS-TECHNIK

Novinky pro progeCAD

www.tds-technik.cz

Je tady další nová verze strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK, která přináší řadu zajímavých novinek. Na této stránce naleznete popis těch nejdůležitějších z nich.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 22 v rozsahu sady Komplet.Novinky pro progeCAD

Podpora progeCADu 2025 (pro licence vydané po červnu 2024)

Nová verze nadstavby podporuje progeCAD 2025. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí progeCADu.


Vylepšený pás karet

Panely na Pásu karet byly přepracovány tak, aby použití bylo přehlednější a intuitivnější.

Na panelu Kreslení jsou nové funkce pro kreslení třech základních prvků (úsečky, kružnice a oblouky) ve čtyřech základních hladinách (obrysy, osy, tenké a skryté čáry).


Instalace panelů nástrojů

Instalátor byl vylepšen tak, že se nyní starší panely nástrojů zapínají pouze v prostředí „Klasický CAD“, naopak do prostředí „2D kreslení a poznámky“, „Celý pás karet“ a „Pás karet začátečník“ se instalují pouze karty a panely do Pásu karet.


Tabulkové kótování

V nadstavbě přibyl nový nástroj pro tabulkové kótování. Ten umožní pro vybrané díry a další prvky vytvořit tabulku se souřadnicemi středů těchto objektů a s jejich rozměry. Program dává na výběr hned několik způsobů označování a automatického přečíslování a různá grafická provedení značky. Při sestavování údajů se také automaticky rozpoznávají závitové díry. Údaje v tabulce lze dodatečně doplňovat a měnit. Je možné nastavit počátek souřadnic, upravovat popisy, doplňovat toleranční značky apod.


Knihovna normalizovaných dílů

Rozšíření databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o následující typy:

  • trhací nýty s malou a velkou plochou hlavou a se zápustnou hlavou z hliníku, oceli a nerezu podle norem ČSN EN ISO, DIN a podle katalogu Bralo,
  • hliníkové konstrukční systémy: byly doplněny další profily Bosch Rexroth a nově byly zařazeny vybrané profily Alvaris a Montech.

Kromě rozšíření o další typy dílů byly v databázi provedeno také několik dalších změn, např. k v normám DIN šroubů a matic byly doplněny volby pevnostní třídy a úpravy povrchu, podobně jako u ISO norem.

Poznámka: Rozšíření o trhací nýty platí pro 3D verze nadstavby (ve 2D verzi to bylo součástí předchozí verze).

Ve slovenské verzi programu byla rozšířena a opravena lokalizace slovenské verze databáze dílů. Dále pak byly doplněny a opraveny texty pro generování kusovníkových informací do jiných jazyků.

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

V nabídce tvarů přibylo několik nových typů:

  • Dosavadní typy přechodů byly doplněny o nový obecný výpočet „Přechod (varianty)“, kde je možné na vstupu i výstupu volit průřez kruhový, půlkruhový, úsečový nebo čtyřhranný, takže je možné volit i kombinace, které dříve program nenabízel (např. přechod půlkruh – kruh).
  • K symetrickým dvojitým rozbočkám („kalhotovým kusům“) s kruhovými vstupními a výstupními průřezy přibyl obecnější tvar „Kalhoty (varianty)“, kde je možné na vstupu i výstupu volit průřez kruhový, půlkruhový, úsečový nebo čtyřhranný a je možné volit i více nohavic a jejich excentricitu.
  • Nový tvar „Nástavec“ nabízí vytvoření odbočky s kruhovým, půlkruhovým nebo úsečovým průřezem, přičemž vlastní odbočka může mít náběh sklopený pod zvoleným úhlem.
  • Další nový tvar „Segmentové koleno 2“ se od dosud počítaného tvaru segmentového kolena liší tím, že jednotlivé segmenty nemají tvar rotačního válce, ale mají vždy kruhové vstupní a výstupní hrany. Kromě kruhového vstupního a výstupního průřezu je možné volit půlkruhový nebo úsečový průřez.
  • Poslední nový „Lomený tvar“ je obdobou stávajícího „Segmentu oblouku“, avšak i zde je možné kromě kruhového průřezu volit průřez půlkruhový nebo úsečový.

Další novou funkcí v Rozvinech plášťů je možnost nastavit, aby se po dokončení výpočtu automaticky vygenerovaly DXF soubory pro všechny rozviny a pohledy. K dispozici jsou volby pro cílové umístění a pro pravidla pojmenování souborů. Je možné také nastavit, aby se po vygenerování souborů otevřela složka s těmito soubory, nebo aby se vytvořené soubory DXF otevřely do CADu.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.


TDS-TECHNIK pro progeCAD
Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora