TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro SolidWorks

www.tds-technik.cz

14.1

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 14.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 14.1.


V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK 14.1 pro SolidWorks. V přehledu je souhrn hlavních novinek verze 14.0 a 14.1


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky14.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Podpora nové verze SolidWorks 2009 (od října 2008)

TDS-TECHNIK 14.1 podporuje novou verzi programu SolidWorks 2009. Stejnou instalaci však můžete použít i pro verze SolidWorks 2005 a novější.Nová nápověda

V nové verzi nadstavby TDS-TECHNIK byla zcela přepracována a rozšířena nápověda. Ta má nyní modernější vzhled a především přehlednější uspořádání a obsahuje více informací.Knihovna normalizovaných dílů

Data pro kusovník

V programu TDS-TECHNIK je celá řada voleb pro přizpůsobení kusovníkových informací potřebám uživatele. Můžete nastavit, zda se má používat plné nebo zkrácené označení (např. „Šroub se šestihrannou hlavou“ nebo jen krátce „Šroub“), zda upřednostňujete označování velkými nebo malými písmeny (tj. ŠROUB nebo Šroub…) a podobně. Je možné také určit, zda chcete zadávat povrchovou úpravu, provedení a další parametry.

V nové verzi je k dispozici další sada voleb, která např. umožňuje potlačit výběr z mechanických vlastností a jejich výpis do kusovníku. To využijete v případech, kdy chcete předepisovat pouze typ a velikost dílů.


Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů. Oproti předchozí verzi 13.1 bylo doplněno několik dalších hutních polotovarů podle EN norem. Dále přibyly informativní tabulky přiřadění klínů a per k hřídelům. Nově jsou zařazeny také válečkové řetězy podle DIN 8187 a DIN 8188.


Další vylepšení Tabulek

V uživatelském rozhraní Tabulek je několik drobných vylepšení, například:

  • Při vyhledávání lze zadat také text z cizojazyčného názvu, vyhledávat tedy můžete podle slov „Sechskantschraube“, „Hexagon“ apod.
  • Na další díl (podle jiné normy ve stejném souboru) se z hlavního okna můžete rychle přesunout pomocí kláves Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo.
  • Při vkládání dílu do výkresu jsou v okně pro výběr normy šedivě označeny položky, které nejsou určeny pro vykreslování.Výpočty

Výpočet řemenů

Ve výpočtu řemenu se nyní zobrazují také rozměry klínové drážky a průměry obou řemenic.

Rozměry řemenic
Tyto hodnoty se i s obrázkem vypisují i do výpočtové zprávy. Nově je možné do sestavy v SolidWorksu vygenerovat modely řemenic a řemenů.


Výpočet válečkových řetězů

Ve výpočtu řetězového převodu lze volit z rozměrových řad podle norem ČSN a nově také podle norem DIN 8187 a DIN 8188, které mají obsáhlejší řadu rozměrů.


Tlačné a tažné pružiny

Při generování modelů pružin je možné volit levé nebo pravé stoupání závitů pružiny.


Výpočet čelního ozubení

U tohoto výpočtu je nová volba na prohození hodnot ozubených kol. Tím se prohodí všechny zadané hodnoty pastorku a kola (počty zubů, korekce, profil nástroje, materiál). To je užitečné zejména v případech, kdy řešíte vložená ozubená kola a hodnoty kola prvního páru kol můžete snadno využít jako hodnoty pro pastorek druhého páru.

Další novinkou je možnost nastavit vlastní hodnotu hlavového průměru ozubených kol. Program pak přepočítá součinitele záběru a další parametry převodu.


Tabulky ozubení a pružin

Součástí instalace nadstavby jsou tabulky pro výrobní výkresy pružin a ozubených kol. Do výkresu s ozubených kolem z nadstavby TDS-TECHNIK vložíte příslušnou tabulku, do které se automaticky vyplní zadané a vypočtené údaje:

Ozubené kolo s tabulkou pro výrobní výkres

Tabulky jsou po instalaci k dispozici ve sdílených dokumentech, odkud je lze pohodlně přetáhnout do výkresu s ozubeným kolem nebo pružinou.Nadstavba pro 2D Editor (DWG editor)

Následující novinky se týkají 2D nadstavby TDS-TECHNIK pro 2D Editor (DWG editor):

Kreslicí pomůcky

V nové verzi programu došlo k mnoha drobným vylepšením v kreslicích pomůckách, například:

  • Při vykreslování vnějších závitů je možné volit, zda má být dřík v řezu.
  • K automatickému podtrhávání změněných kót přibyla funkce, pomocí které lze podtrhnout text „ručně vybrané“ kóty.
  • Značka montážního svaru: je možné volit provedení praporku s výplní nebo bez výplně.
  • U některých funkcí bylo možné provádět výběr objektů pouze oknem. Nyní je k dispozici standardní výběr (ukázáním, oknem atd.).


Vylepšené vykreslování normalizovaných dílů

Po výběru typu a velikosti součásti z knihovny normalizovaných dílů si můžete zvolit 2D pohled nebo řez, ve kterém chcete vybraný díl vykreslit. V nové verzi 2D nadstaveb TDS-TECHNIK najdete u spojovacích součástí další varianty pohledů. U šroubů, matic, podložek a u dalších typů dílů byly doplněny pohledy a řezy sestrojené tak, aby po jejich vložení do výkresu nebylo nutné blok se součástí upravovat (ořezávat).

Příklad: V následujícím výběru pohledů je, kromě základního osového pohledu matice (uprostřed), k dispozici také částečný pohled bez díry (vpravo dole), do kterého bude možné jednoduše vložit pohled na dřík šroubu.

Nové pohledy pro vykreslení


Vlastní profil ve výpočtu

Nadstavba TDS-TECHNIK nabízí mnoho různých druhů strojírenských výpočtů, mj. výpočet ohybu a stability nosníků, výpočet vzpěru a krutu. U těchto typů výpočtů můžete volit některý ze základních typů průřezu (kruhový, 4hran, 6hran, trubka apod.) nebo vybrat průřez z knihovny normalizovaných dílů (tyče L, U, HEB, tenkostěnné profily apod.). Nová verze nadstavby nyní nabízí možnost načtení průřezových charakteristik z CADu, ve kterém si můžete nakreslit libovolný tvar profilu a pak přenést statické hodnoty průřezu do okna výpočtů, kde budete pokračovat např. ve výpočtu nosníku s parametry vámi zadaného tvaru profilu.

Možnost načtení statických hodnot vlastního profilu z CADu


Tažné pružiny

Vykreslování tažných pružin bylo vylepšeno. V pohledu je nyní zohledněna vzájemná poloha a typ ok pružiny.


Rozvin plášťů

Program umožňuje exportovat tabulku souřadnic do programu Microsoft Excel. V nové verzi je také možnost přímého exportu do OpenOffice.org.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro SolidWorks
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora