TDS-TECHNIK

Novinky pro SolidWorks

www.tds-technik.cz
Verze 21

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 20 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 21.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 21 v rozsahu sady Komplet.Novinky pro SolidWorks

Nový panel s historií výběru

V prostředí sestavy v SolidWorksu můžete nyní s normalizovanými díly TDS-TECHNIK pracovat v novém okně, které se po instalaci objeví ukotvené vpravo. V něm se zobrazí seznam posledních vybraných dílů, které je možné díky tomu pohodlně vkládat opakovaně. Z nabídky „Poslední díly“ se do sestavy vloží poklepáním a nebo je možné je myší přetáhnout na zvolené místo.

Vkládání šroubů do děr

V pásu karet je nové tlačítko pro vložení posledního vybraného šroubu do děr. Po spuštění stačí vybrat díry v sestavě a po potvrzení se do všech vybraných děr vloží zvolený šroub.


Knihovna normalizovaných dílů

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

Základním výstupem programu Rozviny plášťů jsou soubory DXF, které je možné otevřít do CADu nebo např. do softwaru pro řezací stroje. Nyní je možné výkresy rozvinů také vytisknout. V programu lze zvolit, zda chcete tisknout pouze rozviny nebo také pohledy, přičemž program přizpůsobí měřítko velikosti papíru.

U odboček je k dispozici nová volba umístění spoje odboček, zda má být v horní, spodní nebo boční poloze nebo v místě nejkratšího spoje (u excentrických tvarů). U válcových a kuželových rour s válcovou odbočkou je možné volit, zda má být díra uvnitř rozvinu hlavní větve nebo na krajích.

Při vytváření DXF souborů je možné zvolit, aby se po uložení soubor automaticky otevřel do CAD systému, který máte nainstalovaný.

V konfiguraci programu je nově možné vypnout zobrazování nejmenšího opsaného obdélníku a nová je možnost natáčet rozvinutý tvar podle tohoto opsaného obdélníku.


Tolerance ISO

Součástí programu byl již dříve také nástroj Tolerance ISO. V nové verzi je však tato pomůcka vylepšena. Hlavní novinkou je grafické znázornění polohy tolerančního pole.

Nástroj Tolerance ISO je dostupný samostatně ze Start menu, případně je možné jej spouštět z dalších programů (Tabulky, Výpočty apod.).Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následující verzi 22.


TDS-TECHNIK pro SolidWorks
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora