TDS-Nástroje pro SmartSketch

Stručný popis

www.tds-technik.cz
SmartSketch nebo Imagineer Technical ? Program TDS-Nástroje spolupracuje s programem SmartSketch 2016 a také s předchozími verzemi.
Program SmartSketch byl u nás dříve prodáván také pod názvem Imagineer Technical.

Ukázka funkce Animace z balíku TDS-Nástroje pro SmartSketch Animace z programu TDS-Nástroje

Tento balíček nástrojů zahrnuje řadu užitečných funkcí, které nejsou v programu SmartSketch přímo k dispozici. Jedná se o funkce pro obecné použití. Tyto funkce jsou již obsaženy ve strojírenské nadstavbě TDS-TECHNIK, ale je možné je koupit i samostatně.

Seznam výkresů a jejich formátů

Program zobrazí seznam všech výkresů ve zvolených složkách a u každého výkresu (souboru a listu) budou k dispozici tyto informace: Název souboru, název listu, formát výkresu (např. "A3" pro normalizovaný nebo "šířka x výška" u nenormalizovaného) a měřítko (např. "M 1 : 5"). Tabulku se všemi informacemi je možné zkopírovat do Excelu.

Šrafovací styly

Tato funkce umožňuje aktivovat, měnit případně mazat jednotlivé šrafovací styly.

Pomocí této funkce můžete přednastavit tloušťku šrafovacích čar, což není přímo v programu SmartSketch možné.

Nový styl čáry

Tato funkce umožňuje vytvářet nový styl čáry (upravený z některého již existujícího).

Pomocí této funkce můžete např. nastavit měřítko pro rozteče tečkovaných, čárkovaných nebo čerchovaných čar, což není přímo v programu SmartSketch možné.

Ořezání kružnicí

Tato funkce umožní velice jednoduchým způsobem ořezat všechny hrany (úsečky, oblouky), které zasahují dovnitř kružnice. Stačí ukázat na kružnici a program zasahující objekty ořeže.

Osy do kružnice, elipsy, obdélníku

Pokud používáte program SmartSketch, jistě jste se setkali s tím, že je poměrně pracné doplnit osy ke zvolené kružnici, oblouku nebo obdélníku. TDS-Nástroje pro SmartSketch Vám tuto možnost přináší. Stačí zvolit požadovaný objekt (kružnici, oblouk, obdélník) a osy se doplní, přičemž na všech stranách budou stejné přesahy. U oblouků máte na výběr, jestli se osy mají doplnit ke všem poloosám nebo jen tam, kde je oblouk protíná.

Rozložení obdélníka

Pokud jste do výkresu vykreslili objekt obdélník, asi jste narazili na to, že jeho použití přináší některé problémy při dalších modifikacích. Tato funkce rozloží obdélník na 4 úsečky (případně doplněné příslušnými vztahy), takže pak můžete bez problémů používat parametrii a jiné modifikace.

Rozšířit k vybranému

SmartSketch obsahuje vestavěnou funkci "Rozšířit k dalšímu". Její použití je v mnoha situacích šikovné, ale v případech, že chcete objekty rozšířit ke vzdálenější hranici, musíte uvedenou funkci v několika krocích opakovat. Funkce "Rozšířit k vybranému", která je součástí balíčku TDS-Nástroje pro SmartSketch, umožní nejprve zvolit vnější hranici, a k té potom úsečky prodlužovat.

Dávková konverze výkresů

Tento program umožňuje hromadně převádět výkresy z programu SmartSketch (igr, sym) do formátů AutoCAD (dwg, dxf), MicroStation (dgn), do vektorových souborů CGM nebo opačně. Stačí zadat požadovaný vstupní a výstupní formát převáděných výkresů a složku, ve které se nacházejí. K dispozici je i filtr zpracovávaných souborů (velikost souborů, datum uložení apod.) a další parametry.

Tuto pomůcku oceníte nejvíce v případech, když musíte předávat výkresovou dokumentaci např. v AutoCADu, nebo když chcete umožnit prohlížení svých výkresů v prohlížeči Internet Explorer nebo Netscape Navigator (pomocí volně šiřitelného prohlížeče formátu CGM).

Nový postup práce s programem: Program nejprve projde soubory na disku a pak zobrazí seznam nalezených souborů ke zpracování. V tomto seznamu je možné zvolené soubory „ručně“ odebrat, případně je možné vše vypnout a pak označit jen ty soubory, které se mají převést.

Nový parametr „exportovat všechny listy“: Program umožňuje zapnout export všech listů. To má význam u exportu souborů z formátu programu SmartSketch (igr) do jiných formátů, např. do formátu AutoCADu (dwg).

Měřítko výkresu

Tato užitečná pomůcka nastaví automaticky měřítko výkresu tak, aby se přizpůsobilo zvolenému formátu a nakresleným prvkům. Po dokončení této funkce bude kresba umístěna uprostřed rámečku s přiměřenou velikostí okrajů.

Pohled na vše

Zobrazí celkový pohled na všechny geometrické prvky aktivního listu. Je to podobné jako standardní funkce "Celkový pohled", ale tato funkce nebere ohled na rámeček výkresu, ale zohledňuje pouze vykreslené prvky.

Pohled na vybrané

Podobné jako funkce "Pohled na vše", ale zohledňuje pouze geometrické prvky, které jsou právě vybrány.

Vyhledávání textů

Prohledává vybraný list nebo celý výkres na výskyt zadaného textu. Hledat můžete také texty, které jsou umístěny v symbolech. Pohled výkresu se automaticky nastaví na nalezený text (případně na nalezený symbol).

Nová verze umožňuje kromě vlastních textových polí prohledávat také texty v pozicích a v kótách nebo jen v tolerančních polích kót. Navíc je k dispozici nový přepínač "Pouze celý text", který umožňuje volitelně vyžadovat shodu celého textu.

Záměna textů

Umožňuje nahradit zvolený text v celém výkresu nebo ve vybraném listu. Můžete postupně procházet nalezené texty a potvrzovat záměnu, nebo můžete nahradit všechny texty najednou.

Rozložení symbolů

Toto makro umožňuje rozložit v celém výkresu nebo ve vybraném listu všechny vložené symboly.

Odstranění vztahů

Jednoduchá ale šikovná pomůcka, která z vybraných prvků, vybraného listu nebo z celého výkresu odstraní všechny zadané vztahy (rovnoběžnost, soustřednost, kolmost atd.).

Vlastní text kóty

Pokud chcete, aby v popisu kóty byl místo číselné hodnoty zvolený text, budete potřebovat tuto funkci. Pak můžete místo čísel zadávat popis "a", "DÉLKA L" atd.

Animace

Toto makro umožňuje nastavit časově proměnné hodnoty kót. To u správně parametrizované geometrie umožňuje provádět např. animace kinematických mechanismů. Můžete nastavit prodlevu při krokování včetně plynulého pohybu, kde je docílený efekt skutečně působivý.


TDS-TECHNIK pro SmartSketch | TDS-Nástroje pro SmartSketch

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora