TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro ZWCAD

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 12.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 13.


13.1

V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK 13.1 pro ZWCAD v rozsahu sady Komplet.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky13.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 12, 11, 10, 9 a 8.


Kreslicí funkce

Kótování a editace kót

V nástrojových panelech pro kótování a editaci kót přibyla řada nových funkcí. Také vlastní nástrojový panel je lépe uspořádán.

panel Kótování

U lineárních, řetězcových a souřadnicových kót a kót k základně je nyní vždy jen jedna ikona pro horizontální i vertikální kótu (dosud byly zvlášť). Tažením určíte příslušný směr.

V rozvinovacím panelu pro kreslení kót průměru a poloměru jsou nyní 4 varianty pro kreslení kóty průměry a 4 varianty pro kreslení kóty poloměru. Můžete si zvolit, zda má text natočený a zda se má kótovací čára vykreslit do středu:

panel Kótování oblouků

Na rozvinovacích panelech ikon naleznete další nové funkce, např. pro editaci kót: zaokrouhlování hodnoty kóty, náhrada šipek tečkou nebo kroužkem, zrušení šipky, zrušení vynášecí čáry, obnova značky kóty (šipky a vynášecí čáry), přemístění textu (vlevo, vpravo, střed), text na odkazové čáře, apod.

panel Editace kót panel Editace kót

Šrafování

Funkce na nástrojovém panelu „Šrafování“ byly přepracovány a vylepšeny. Nyní je možné řídit vypínání hladin, je možné také pohodlně vypínat zvolené hladiny přímo při šrafování. Je možné vypnout buď obvyklé přednastavené hladiny, které hranice netvoří (např. hladina pro kóty) nebo si jednoduchým ukázáním na entitu skryjete její hladinu.

Pokud je tato nadstavba provozována v novém ZWCADu V7, jsou šrafy vykreslovány metodou asociativního šrafování, která dává spolehlivější výsledky, vytvořené šrafy jsou navíc jako plnohodnotné editovatelné objekty.

Nově je k dispozici funkce pro posun šrafů, která umí posunout šrafovací úsečky o část jejich rozteče, takže je možné vizuálně oddělit i sousedící šrafy se stejným sklonem a hustotou šrafování.

Tolerance tvaru a polohy

Tato verze nadstavby má také novou sadu funkcí pro vkládání značek tolerancí tvaru a polohy.

Konstrukční pomůcky

Při generování závitů, drážek pro pero, hřídele apod. je možné nastavit, zda se má výsledný prvek sestavit do bloku.

Kreslení čar přerušení

U čár přerušení (tzv. „cikcak“), kreslených příkazem ČÁRA (nabídka „Technik / Různé / Přerušení“), je možné změnit velikost zalomení čáry. Volba je k dispozici v konfiguraci nadstavby (příkaz TECH_NASTAV, nabídka „Technik / Nastavení / Všeobecně“), na kartě Kreslení.

Práce s bloky

Funkce BLOK_START (nabídka „Technik / Bloky / Start“) nyní umožňuje na začátku vybrat již existující entity, které se do vytvářeného bloku zahrnou.

Práce s velkými výkresy

V této verzi byla provedena úprava, aby na začátku kótovacích a jiných kreslicích funkcí nadstavby nedocházelo k přegenerování výkresu, které způsobovalo časové prodlevy při práci s velkými soubory.

Práce s kusovníky

Bylo přepracováno ukládání kusovníkových informací u nově zakládaných výkresů. Údaje pro kusovník ve výkresu jsou nyní ukládány výhradně v info-bodu, při smazání info-bodu tedy dojde k odstranění kusovníkových dat příslušné součásti. Vazba na samostatné soubory kusovníku (s příponou .kus), které jsou generovány při vykreslování, je nezměněna.


Knihovna normalizovaných dílů

Cizojazyčné názvy dílů

V Tabulkách lze zobrazit také cizojazyčné názvy k normě pro vybraný díl:

cizojazyčné názvy


Úpravy a rozšíření databáze normalizovaných dílů

Nová verze nadstavby obsahuje aktualizovanou databázi normalizovaných dílů, kde byl také rozšířen počet dílů podle DIN norem.
U tyčí a profilů podle ČSN norem jsou pro volbu jakosti k dispozici také značky ocelí podle EN norem, například:

značky ocelí podle EN norem


Modifikace přednastavené tabulky pro úpravu povrchu

U normalizovaných součástí, kde se zadává úprava povrchu označovaná podle systému ISO 4042, lze nyní zvolit vlastní přednastavené hodnoty, např. změnit kód pro zinkování na „A2K“ (místo původně předvoleného „A3L“):

Modifikace tabulky


Přesnost valivých ložisek

Při výběru z databáze dílů se nyní u valivých ložisek volí také stupeň přesnosti a radiální vůle.


Filtrování nabízených dílů

V Tabulkách je nyní možné nastavit, které typy normalizovaných dílů program má nebo nemá nabízet při vybírání typu dílu:

Filtrování nabízených dílů

Vyřazením položek můžete zpřehlednit výběr v nabízené stromové struktuře, případně můžete zamezit výběru pro Vás nevhodných typů dílů. Toto nastavení je možné sdílet i s dalšími uživateli.


Filtrování řádků tabulky

Pro větší přehlednost se v nových Tabulkách vypínají nedoporučené rozměry, méně obvyklé materiály apod. Výběr požadované velikosti je díky tomu usnadněn, jak je vidět z příkladu pro šroub se šestihrannou hlavou při zapnutém filtrování:

Filtrovaná tabulka

Stejná tabulka s plnou řadou rozměrů (při vypnutém filtrování):

Nefiltrovaná tabulka


Vazba na skladovou databázi

V nové verzi programu byly přepracovány a výrazně rozšířeny možnosti vazby na externí skladovou databázi. Nyní je možné nadefinovat různé SQL dotazy pro různé typy dílů, např. nadefinovat obecné podmínky a pak určit jiné SQL dotazy pro šrouby nebo odlišné podmínky pro konkrétní vybrané normy.

Při definici SQL dotazů lze využívat nové typy parametrů. Je možné také definovat propojení dat přes OLE DB.Výpočty kuželových ozubených kol

Program má nový výpočet geometrie kuželových ozubených kol.

výpočet geometrie kuželových ozubených kolRozvin plášťů těles

Program umožňuje vygenerovat do výkresu také textové souřadnice vybraných bodů rozvinu:

Rozvin plášťů těles se souřadnicemi

V této verzi je možné nastavovat také nové parametry, např. lze nastavit názvy a barvy hladin nezávisle na vykreslování normalizovaných (vkládaných z Tabulek) nebo jiných počítaných dílů (generovaných z Výpočtů).

Části obrysu, které po rozvinu tvoří kruhový oblouk, jsou nyní vykreslovány také jako kruhové oblouky (dosud jen jako n-úhelníky podle zvolené přesnosti).

U symetrických profilů si můžete zvolit, zda má být počátek souřadnic na ose symetrie nebo v levém dolním rohu.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro ZWCAD
Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora