TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi pro ZWCAD

www.tds-technik.cz

Informace o posledních novinkách programu TDS-TECHNIK naleznete zde.

Pokud máte verzi 14 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 15.


Verze 15

V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 15 v rozsahu sady Komplet.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky15.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.


Nová verze ZWCADu

Tato verze nadstavby TDS-TECHNIK podporuje verzi ZWCAD 2009. Kromě toho zůstávají podporovány i starší verze ZWCAD 2006i a 2008i.Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení

K nadstavbě TDS-TECHNIK je nyní dodáván nástroj, který umožní jednoduché přenesení všech nastavení nadstavby z jednoho počítače na druhý nebo z jednoho uživatelského profilu do druhého. To oceníte nejen při výměně počítače, ale také v případě, že máte ve firmě více instalací a potřebujete mít na všech pracovištích jednotné nastavení.Kreslicí pomůcky

Nové uspořádání nástrojových panelů

Bylo vylepšeno uspořádání nástrojových panelů. Do některých nástrojových panelů byly přesunuty funkce z rozvinovacích nabídek, takže je možné nabízené volby spouštět rychleji a pohodlněji. V hlavní panelu jsou k dispozici také tlačítka pro rychlé spouštění Výpočtů, Rozvinu plášťů apod.

Značky drsnosti podle ISO norem

Nadstavba umožňuje kreslit značky drsnosti podle původních norem ČSN a také podle nových ISO norem. Přepínání typu značek je možné volit v konfiguračním dialogu pro nastavení nadstavby.

Vytváření rychlých bloků

V panelu Úpravy+ je nová funkce pro rychlé vytvoření bloku. Stačí ukázat na vkládací bod a vybrat objekty, které se mají sestavit do bloku. Tím je vytvoření definice bloku dokončena, není potřeba zadávat a volit další údaje.

Vykreslování závitu s kótou

Při vykreslování závitu je možné zapnout také automatické vytvoření kóty průměru závitu. To se týká osových i bočních pohledů, kde je navíc k dispozici vytvoření kóty délky závitu.Práce s databází normalizovaných dílů

Údaje pro kusovník v angličtině a němčině

Nadstavba umožňuje volit, zda chcete ukládat kusovníkové informace v češtině, v angličtině nebo v němčině, případně ve slovenštině.

Kusovníkové informace v angličtině


Rozšíření databáze – nýtovací matice

Databáze normalizovaných dílů je rozšířena o 70 typů nýtovacích matic podle katalogů BÖLLHOFF (Rivkle), HEYMAN a SIMAF.

Nýtovací matice


Rozšíření databáze – valivá ložiska SKF

Předchozí verze nadstavby obsahovala ložiska podle norem a katalogů ČSN, DIN, ZKL a FAG. V nové verzi byl do databáze doplněn výběr valivých ložisek z katalogu SKF. Tato databáze přináší možnost výběru z rozsáhlejších rozměrových řad, takže zde najdete velikosti ložisek, které v dosavadní databázi nebyly k dispozici.Výpočty

Nový výpočet ozubených řemenů

Nadstavba obsahuje nový výpočet ozubených řemenů. Je možné zadat 2 i více řemenic a nechat navrhnout velikost řemenic a vyhovující typ řemenu nebo zkontrolovat převod pro zadaný typ řemenu.


Lícování ozubených kol

Výpočet ozubených kol byl doplněn o volbu přesnosti podle norem ČSN 01 4682 nebo ISO 1328-1 a ISO 1328-2. U normy ČSN lze vybírat buď základní přesnost nebo libovolnou kombinaci:

Zadávání lícování ozubených kol

Program vypočte příslušné úchylky ozubení, pastorku i kola a výsledky se zobrazí ve výpočtové zprávě, hlavní údaje také v oknech tolerance a měření:

Vypočtené lícování ozubených kol


Další vylepšení výpočtu čelního ozubení

Výpočet šikmého čelního ozubení má také další drobné vylepšení, a tím je možnost nechat vypočítat úhel sklonu zubu pro konkrétní osovou vzdálenost.


Vylepšení výpočtu šroubových spojů

Ve výpočtu šroubových spojů je možné zadat počet šroubů, na který působí zadávaná zatěžující síla.


Konfigurace výpočtové zprávy

Ve výpočtové zprávě lze pro číselné hodnoty určit, zda se mají vypisovat formátované s oddělovačem tisíců, a také lze stanovit počet vypisovaných desetinných míst číselných hodnot. U úhlů lze zvolit, zda se mají hodnoty vypisovat ve stupních s desetinnými místy (jako dosud), nebo zda mají být ve tvaru stupně – minuty – vteřiny.Rozvin plášťů

Vytvoření rozvinu v DXF s hladkými křivkami

Program pro rozvin plášťů umožňuje generovat rozvin do formátu DXF, který lze dále otevřít a zpracovat v CAD systému nebo přímo v aplikaci pro řezání plechu. V nové verzi nadstavby lze určit, zda se mají zakřivené obrysy generovat jako polyčáry (jako v současné verzi) nebo jako hladké křivky. To usnadní další použití v takových aplikacích.


Vykreslení pohledu

Kromě vlastního rozvinu pláště je nyní možné u většiny typů rozvinů generovat také nárys nebo další pohled na vlastní plášť. Ten pak můžete jednoduše vložit do výkresu podobně jako jiný díl.

Pohled na segmentové koleno


Nové typy plášťů

Nabídka typů plášťů byla doplněna o další typ rozbočky - „kalhot“, kdy mají obě vedlejší větve osu rovnoběžnou s hlavní větví. Dalším novým typem je „odskok“.

Kalhotový kus 2 Odskok


Další vylepšení výpočtu rozvinu plášťů

Pokud pracujete s programem Rozvin plášťů, určitě vám při práci s tímto programem pomohou také následující vylepšení:

 • Generování rozvinů do DXF: K dispozici je nový dialog, kde lze zadat vygenerování všech rozvinů do jednoho společného souboru, nebo hromadné vygenerování všech rozvinů do samostatných souborů. (Dosud bylo nutné generovat každou část rozvinu zvlášť.)
 • Seznam vygenerovaných plášťů: názvy jednotlivých plášťů jsou doplněny o počet, pokud se opakují.
 • Segmentové koleno (oblouk): umí vygenerovat také rozvin společný do 1 obdélníku (svary u segmentů jsou prostřídány)
  Rozvin segmentového kolena
 • Segmentové koleno (oblouk): hodnoty kót L1 a L2 je možné zadat záporné.
 • Komolý kužel: nová možnost zadat dělení na více dílů.
 • Přechod 4HR-KR: možnost dělit na 2, 4 nebo 8 kusů.
 • Válcová roura s válcovou odbočkou: změna umístění svaru (volitelně přes nový parametr „Díra uvnitř“).
 • 4HR roura s válcovou odbočkou: změna umístění svaru.
 • Vnější rozměry rozvinu: pod náhledem zvoleného rozvinu je informace o šířce a výšce obdélníka opsaného kolem daného rozvinu

Tolerance ISO

Při hledání vyhovujících tolerancí a uložení jsou v rozvinovací nabídce i další vyhovující řešení. Pokud nechcete volit první předvolenou variantu, tak přepnutím na jinou variantu zjistíte další požadované údaje.Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.

Také si přečtěte, co je nového v následujících verzích 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.


TDS-TECHNIK pro ZWCAD
Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora